Frontwalker AB

Lokalt klimatsamarbete – en glimt i klimatmörkret

Nyhet   •   Dec 06, 2011 14:46 CET

Nu pågår det globala klimatmötet i Durban. Nödvändiga mål och överenskommelser måste fram, men det verkar svårt att enas. En glimt i klimatmörkret är det lokala samarbetet Uppsala klimatprotokoll, som jobbar aktivt för lägre klimatpåverkan.

Totalt deltar 17 organisationer som tillsammans är arbetsgivare till 30 procent av Uppsalas arbetstagare. Gemensamt utgör de en kraft till förändring. 

Uppsala klimatprotokoll har pågått i snart två år, vilket varit starten på ett långsiktigt samarbete. I ett första steg har klimatprotokollets energianvändning och klimatutsläpp mätts och följts upp. Nu finns det utfall för 2009 och 2010 och snart även för 2011. Uppföljningen är en viktig grund för att se åt vilket håll utvecklingen går och därmed vilka åtgärder som behöver göras för att minska klimatutsläppen.

Tuffa vintrar, en utmaning för samarbetet
Vintern 2010 var 20 procent kallare än 2009 och utfallet för klimatprotokollet visar att energianvändningen ökade med åtta procent och klimatutsläppen med tolv procent. Samtidigt ökade den totala ekonomiska omsättningen för verksamheterna med hela tio procent.

– Vår stora utmaning är att öka omsättningen och samtidigt minska klimatutsläppen. Trots att det går åt rätt håll, är vi bekymrade över att vi har använt mer energi 2010 än 2009, säger Emil Hast projektledare för Uppsala klimatprotokoll.

Under 2012 planeras gemensamma åtgärder, delprojekt och evenemang som exempelvis öppna seminarier. Dessa kommer framför allt att rikta sig till Uppsalas övriga näringsliv och organisationer.

– Vi har identifierat flera områden, där vi med gemensamma krafter kan komma mycket längre, än om var och en arbetar på sin kammare. Det gäller både samarbeten inom protokollet men också med andra aktörer i Uppsala. Våra deltagare har kunskap och kraft att förändra men vi behöver bli ännu fler som jobbar aktivt med klimatfrågan genom samverkan, säger Björn Sigurdson, Uppsala kommuns klimatstrateg och initiativtagare till Uppsala klimatprotokoll.