Grön Ungdom

Lorentz Tovatt: "Alliansens skolpolitik spär på ungdomars ohälsa"

Nyhet   •   Jul 03, 2013 07:57 CEST


Den psykiska ohälsan hos skolungdomar har blivit en folksjukdom, och regeringen fortsätter låta utvecklingen eskalera. Medan Sveriges elever längtar efter att själva kunna påverka sin situation fokuserar Jan Björklund bara på betyg och bestraffningar, skriver Grön Ungdoms språkrör Lorentz Tovatt.Skolan är till för eleverna. Den måste vara en plats alla vill gå till och som aktivt bidrar till bättre levnadsförhållanden för Sveriges unga.

Men så länge regeringen vägrar ta tag i den psykiska ohälsan i skolan förstärker man de orättvisor som genomsyrar samhället. Elever behöver mer makt över sin skola, mer tid med lärare och bättre tillgång till kuratorer. En skola som ger elever fler sätt att lära sig på snarare än fler sätt att bli bedömd är bättre pedagogiskt, men också en mindre stressfylld plats.

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Men elever väljer inte sin sysselsättning själva, därför måste de istället få påverka sin vardag på andra sätt. Den mångfald av perspektiv och preferenser som präglar skolan gör att det blir viktigare än någon annanstans att respektera och tillgodose allas behov. Eftersom skolan är en plats alla måste gå till måste det vara en plats alla vill gå till. Så är inte fallet idag.

Psykisk ohälsa bland unga har blivit ett av våra största folkhälsoproblem. Dessutom är det ett problem som spär på samhällets orättvisor. Tjejer är mer drabbade än killar. Stressen i skolan läggs till annan stress kring normer om utseende och uppförande som påverkar tjejer mer än killar. Så länge skolan inte hanterar den stressen spär den därför på de skillnader som finns i killar och tjejers levnadsvillkor. Unga HBTQ-personer är extra utsatta, denna grupp har sämre psykisk hälsa än alla andra grupper.

Nu kan dessutom socialstyrelsen se större skillnader efter sociala faktorer. Elever med föräldrar som har låg utbildningsnivå har inte bara mindre möjligheter till stöd i skolarbetet hemifrån. De är dessutom generellt i större behov av den skolhälsovård som får allt mindre resurser. I en undersökning från Novus angav 90 procent av landet kuratorer att resurserna minskat.

Men istället för att ta krafttag mot den psykiska ohälsan låter regeringen den eskalera. Stressen i skolan har gått från en tråkig bieffekt till ett bärande koncept. Jan Björklund tycks tro att de låga resultaten i hans skola beror på att eleverna tar studierna med för mycket ro. Samtidigt som elever vittnar om en allt stressigare situation och kuratorer larmar om för lite resurser fokuserar skolministern på åtgärder som gör det lättare att bevaka, bedöma och bestraffa elever.

Fler möjligheter att kontrollera elever och mer tyngd på att bedöma dem kommer varken att göra lärare eller elever mindre stressade. Vi behöver satsningar på arbetsmiljön i skolan, och det finns flera tillgängliga lösningar. Vi måste ställa högre krav på maten, inomhusmiljön och tillgång till kurator. Men de satsningarna hjälper ingenting till om den genomgående trenden går åt rakt motsats håll. Vi måste börja med att skapa en skola för alla elever, en skola man vill gå till och en skola man får makt över.

Alliansens politik har ökat klassklyftorna och minskat jämställdheten. Istället för att motverka de orättvisorna har skolan blivit en del av problemet. Det är dags att vända den trenden.

Lorentz Tovatt, språkrör, Grön Ungdom.