Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen delaktig i rapport kring penningtvätt

Nyhet   •   Aug 30, 2013 13:52 CEST

Lotteriinspektionen har som ansvarig tillsynsmyndighet över den svenska spelmarknaden medverkat i framtagandet av en nationell riskbedömning avseende penningtvätt i Sverige. Riskbedömningen, som är resultatet av ett regeringsuppdrag, har tagits fram av 17 olika myndigheter och organisationer där Finansinspektionen haft ansvaret för att samordna arbetet. I rapporten uppskattas det att penningtvätt i Sverige omfattar många miljarder kronor varje år. Behov av mer forskning och fakta om penningtvättens natur och omfattning samt ett förbättrat samarbete mellan samhällets aktörer är några av slutsatserna i rapporten.

Lotteriinspektionen är den myndighet i Sverige som ansvarar för tillsynen över spelmarknaden och även ur ett penningtvättsperspektiv. Casino Cosmopol AB är den enda aktör på spelmarknaden som omfattas av nuvarande penningtvättslagstiftning. Kasinona är därför ensamma om att stå under Lotteriinspektionens tillsyn av åtgärder för att förhindra penningtvätt. Riskbedömningen har dock ett bredare perspektiv och riktar sig mot hela spelmarknaden omfattande både reglerade och oreglerade spelformer som erbjuder spel till svenska kunder.

- Rapportens generella slutsats om att det saknas evidensbaserad forskning inom området gäller även spelmarknaden. Lotteriinspektionen har god kunskap om vilka risker som finns i samband med spel på Casino Cosmopol men kunskapen inom andra områden av spelmarknaden är mindre. Vår uppfattning är att Casino Cosmopol har väl utvecklade rutiner för att kunna förhindra att penningtvätt sker på kasinona, till exempel råder restriktiva regler mot kontoföring av vinstmedel. Det är dock högst sannolikt att försök till penningtvätt görs på kasinona vilket kan ses i de rapporter som Casino Cosmopol skickar till Finanspolisen om misstänkta försök till penningtvätt, säger Erik Sjöholm, kasinohandläggare på Lotteriinspektionen.

Några av de risker som Lotteriinspektionen identifierar i samband med spelrelaterade transaktioner på spelmarknaden är:

  • konsumtion av pengar som härstammar från brottslig verksamhet
  • försök till kontoföring av kontanta medel
  • medvetna eller påtvingade förluster i samband med spel mot andra spelare
  • förflyttning av medel mellan bankkonton, e-plånböcker och spelkonton
  • köp av vinstkvitton

Inom den svarta ekonomin finns det behov av tillgång till kontanter och det finns därför skäl att misstänka att vissa spel används för så kallad omvänd penningtvätt, det vill säga att skattade kontoförda tillgångar omvandlas till kontanter som sedan används för att till exempel avlöna svart arbetskraft.

Spel på uppgjorda matcher, så kallad matchfixning, är ett aktuellt problem som också kan innefatta penningtvätt. Genom att använda pengar från brottslig verksamhet för spel på matcher med mer eller mindre garanterad utgång kan de satsade pengarna omvandlas till vinstpengar.

För ytterligare information vänligen kontakta Erik Sjöholm, kasinohandläggare på tel.0152-650 155 eller My Hamrén, kommunikatör på tel.0152-650 174.