Apotek Hjärtat

Lyckad pilotfas i Apotek Hjärtats varuförsörjning

Nyhet   •   Aug 07, 2012 14:08 CEST

Apotek Hjärtat har under de senaste månaderna testat sin nya varuförsörjning i egen regi. Ett av leverantörsföretagen i piloten har varit läkemedelsföretaget Medartuum, en viktig samarbetspartner som levererar 200 olika receptbelagda läkemedel till Apotek Hjärtat.
– Piloten har fungerat mycket bra och även om omställningen kräver resurser nu, så kommer förändringarna att gynna såväl Apotek Hjärtat som oss, säger Christina Örtorp, marknadschef och vice vd på Medartuum.

I slutet av augusti kör Apotek Hjärtats egen varuförsörjning igång på allvar. En stor andel av apotekskedjans sortiment kommer då att börja lagerföras i centrallagret utanför Norrköping. Med hjälp av speditionsföretaget Panaxia ska läkemedlen och de andra apoteksvarorna distribueras till Apotek Hjärtats drygt 270 apotek runt om i landet.

Uppbyggandet av varuförsörjningen sker successivt och systemet kommer att vara i full drift i slutet av  nästa år. Syftet med en effektivare logistik och distribution av apoteksvaror är att apotekskunderna ska få rätt läkemedel i rätt tid. Alla Apotek Hjärtats apotek får från slutet av augusti varor från centrallagret och lagret växer successivt varje månad.

Läkemedelsföretaget Medartuum har haft ett femtiotal olika produkter med i testet, vilket är ungefär en fjärdedel av vad företaget förser Apotek Hjärtat med totalt.

– Pilotfasen har fungerat mycket bra ur vår synvinkel och trots semestertider så håller tidsplanen, säger Christina Örtorp, marknadschef och vice vd på Medartuum.

– Apotek Hjärtat är vår största kund och vi har känt till planerna på en egen varuförsörjning länge, så detta kom inte som någon överraskning. För oss är utmaningen att bli ännu effektivare i våra inköp så att vi kan tillgodose vår kunds önskemål, säger Christina Örtorp.

 Att apotekskedjorna bygger upp sin egen distribution, är en stor förändring som kräver nytänkande, planering och uppföljning. Men det är en naturlig följd av omregleringen av apoteksmarknaden, menar hon.

– Apoteksmarknaden förändras för att konsumenterna ska få ökad tillgänglighet till läkemedel, vilket i grunden är positivt. För oss som parallellimportör har marknaden vuxit bland annat på grund av att konkurrensen i apoteksbranschen har ökat, säger Christina Örtorp.

Välfungerande samarbete Medartuum – Apotek Hjärtat
Flera nyckelpersoner inom Apotek Hjärtat har tidigare arbetat på den norska apoteksmarknaden när den omreglerades. 

–  Erfarenheterna från Norge kan förstås bidra till att man är trygga i det man gör, säger Christina Örtorp.

– Medartuum och Apotek Hjärtat har en bra kommunikation och ett ömsesidigt arbetssätt där vi tillsammans löser frågor som uppkommer utifrån våra olika roller och förutsättningar. Vi vill alltid ha information så tidigt som möjligt och det finns en stor förståelse för våra processer hos Apotek Hjärtat, säger hon avslutningsvis.

Fakta om Medartuum
Medartuum är en ledande aktör på den svenska marknaden för parallelldistribution av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar. Medartuum grundades 1996. Moderbolaget är det skotska Strathclyde Pharmaceuticals Ltd.