AP&T AB

Målmedvetet arbete bakom ökad kvalitet och leveranssäkerhet

Nyhet   •   Aug 10, 2012 10:53 CEST

För att möta kundernas krav på hög produktkvalitet, stor flexibilitet och korta leveranstider har AP&T under de senaste åren satsat målmedvetet på att utveckla verksamheten enligt lean. Effektivare flöden, standardiserade moduler och ett kontinuerligt förbättringsarbete har gett resultat.

– Genom en rad olika åtgärder har vi skapat en effektivare och mer kontrollerad process för vår presstillverkning. Kvaliteten har förbättrats och leveranssäkerheten har ökat med hela 36 procent, säger Bertil Hansson, kvalitetschef på AP&T Press Systems.

Ökad flexibilitet med färre artiklar
Ett viktigt resultat av leanarbetet är utvecklingen av standardiserade moduler. För att kunna erbjuda kunderna en stor flexibilitet utan att få en ohanterlig produktflora, tog AP&T fram ett system som gjorde det möjligt att använda samma moduler till ett stort antal produktvarianter. Med färre artiklar i större volymer har priserna kunnat reduceras, samtidigt som risken för fel minimerats och produktionen förenklats.

Utveckling av förbättringssystem, utbildning och tydliga verksamhetsmål är andra exempel på åtgärder som AP&T genomfört eller genomför.

– De resultat vi uppnått hittills har gynnat både våra kunder och vår egen verksamhet. Men ett arbete med lean blir ju per definition aldrig färdigt, allt kan alltid göras lite bättre och den inställningen är idag en del av vår företagskultur, säger Bertil Hansson.