Länsförsäkringar Västerbotten

Månads- och veckopeng är ingen självklarhet

Nyhet   •   Nov 30, 2016 14:07 CET

Länsförsäkringar har gjort en undersökning där det visar sig att hälften av barnen i undersökningen inte regelbundet får pengar av sina föräldrar, vilket kan vara att göra sitt barn en björntjänst.

I undersökningen uppger de flesta föräldrarna som inte ger barn vecko-eller månadspeng att de inte tycker att barnen behöver få egna pengar utan att de får pengar vid behov istället.

– Jag tycker att man ska involvera barnen tidigt i ekonomi och ge dem egna pengar att ansvara för. Det är också ett bra sätt att förbereda för den dag då barnet måste ta hela ansvaret för hushållsekonomin, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Att ge barnen en god ekonomisk start i livet innebär inte att ge dem mycket kontanter utan att lära barnen en sund attityd till pengar och att prioritera inköp. Barn lär sig snart vad pengar är och vad de kan användas till, men det är även viktigt att få en känsla för pengars värde.

De flesta föräldrar tycker att pengarna ska räcka till nöjen, tidningar och godis och att man ska ge sina barn vecko-eller månadspeng fram tills det att de fyller 18 år eller börjar arbeta extra.

Råd och tips kring barnens pengar och ekonomi

  • Börja ge en liten slant i veckopeng när barnet är runt 5-6 år.
  • Var beredd på att det kan bli fel inköp ibland. Låt det bli en lärdom.
  • Kom överens med barnen om vilka inköp som ska ingå.
  • Ge inte extrepengar lättvindigt. Koppla istället pengen till en motprestation.
  • Det är nyttigt att spara och längta – berätta om fördelen med att spara först och handla sen.

Läs hela rapporten här  (pdf)

Rapporten bygger på frågor till 1 000 personer med barn upp till 18 år och är genomförd av PFM Research.