Sveriges Kommuner och Landsting

Månadsrapportering – dyrt och till ingen nytta

Nyhet   •   Feb 20, 2013 09:38 CET

Regeringen planerar ny lagstiftning om detaljerade månadsuppgifter för arbetsgivare. Minst 40 individuella uppgifter per anställd ska redovisas varje månad. Detaljnivå är alldeles för hög och har ingen betydelse för beskattningen. Men den kostar tid och pengar och bör därför inte genomföras.

Det förslag som ligger nu skulle ställa detaljkrav på arbetsgivare att rapportera in minst 40 individuella uppgifter varje månad. Detta istället för att vid ett tillfälle rapportera samma information till Skatteverket.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen, SKL.

– Det gör ingen skillnad för beskattningen men det säger sig själv att detta är en ökad administrativ börda som tar tid och kostar mycket pengar. Vi gör en försiktig uppskattning att detta kan röra sig om miljardbelopp inom sektorn, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sitt remissyttrande tryckt på att administrativa rutiner för arbetsgivare måste vara rimliga och relevanta. En kraftigt utökad uppgiftslämnarbörda för arbetsgivaren måste kunna motiveras. Det ska vara lätt att göra rätt – även för arbetsgivaren. Det gäller inte här.

– Månadsuppgifterna som lämnas kommer heller inte att vara tillförlitliga, eftersom omfattande rättelser kommer att krävas för att ”rätt” ersättning och avdrag redovisas på ”rätt” månad. Ingen har nytta av sådana osäkra uppgifter och rättelserna i sig kommer att ytterligare öka arbetsbördan för arbetsgivarna, säger Ingela Gardner Sundström.

– Inte ens Skatteverket vill ha dessa uppgifter varje månad, säger Ingela Gardner Sundström.

SKL föreslår istället i remissyttrandet att uppgiftslämnande på individnivå i arbetsgivardeklarationen borde vara ett alternativ att utreda.
 

FAKTA:

Enligt den utredning som ligger till grund för den planerade lagstiftningen är det inte den kontant utbetalda bruttolönen som ska redovisas i månadsuppgiften. Istället ska – förutom lönen - helt nya och detaljerade uppgifter om tilläggsersättningar som OB, övertid, föräldraledighetsförmåner m.fl. redovisas. Dessutom ska avdrag för frånvaro på grund av vård av sjukt barn, sjukdom, föräldraledighet m.m. göras. Dessutom ska arbetsgivaren redovisa vilken månad ersättningen eller avdraget avser. Minst 80 procent av arbetsgivarnas månadsutbetalningar till arbetstagarna innehåller poster som avser annan månad än den aktuella.

Hämta hela yttrandet "Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna" (pdf-dokument, nytt fönster)

Läs även yttrandet "Månadsuppgiftsberedningens betänkande Månadsuppgift – snabbt och enkelt" (pdf-dokument, nytt fönster)

SKL:s arbete med arbetsgivarfrågor

SKL:s arbete med skatterätt