ABE Partners

Månadssummering mars

Nyhet   •   Apr 02, 2013 11:37 CEST

Även mars har fyllts med många intressanta nyheter och bland dessa vill vi speciellt lyfta fram nedan:

  • Trademark Clearinghouse öppnar dörrarna – Varumärkesinnehavare har en möjlighet att registrera sina varumärken och därigenom dels få förtur vid framtida registreringar, men även få notifieringar om någon annan håller på att registrera deras ansökta lydelser. ABE Partners kan hjälpa er att göra en analys över era varumärken och behovet av skydd, samt även bistå er med själva hanteringen.
  • Är du också inlåst? – Många aktörer använder tveksamma metoder för att försvåra för kunderna att byta leverantör. Om det handlar om osäkerhet över kvaliteten på den egna tjänsten eller bara är ett sätt att lura kunderna på mer pengar låter vi vara osagt. Det var därför glädjande att en stor aktör i en annan bransch slopade uppsägningstiderna och därigenom fick en hel del goodwill i media.
  • Allmänna tips till domännamnsinnehavare – Vi har i flera artiklar gett några allmänna tips om hur man bör tänka som domännamnsinnehavare. Ofta är det mer relevant att fokusera på felstavningarän toppdomäner som inte används. Vi uppmanar dessutom alla kunder att ställa krav på sin leverantör för att ut statistik på hur domänerna verkligen används. Det går inte att arbeta strategiskt med domännamnshanteringen utan att mäta resultaten.
  • Kopplingen mellan varumärke och domännamn – Ett registrerat varumärke kommer alltid att innebära fördelar för er domännamnshantering även om det inte per automatik ger er rätt till alla relevanta domännamn. Varumärkesstrategin måste därför kompletteras med en domännamnsstrategi, och arbetet med domännamnsstrategin måste inkludera många olika avdelningar på företaget såsom marknad-, jurist- och IT-avdelningen.
  • New gTLD Program innebär en av de största förändringarna på Internet – Dock är inte allt så rosaskimrande som branschen själv vill ge sken av. Genom att titta i backspegeln blir det snart tydligt att det finns en stor risk att många av de nya toppdomänerna inte kommer att fungera som de ska rent tekniskt, då de är beroende av många andra system utanför deras egna kontroll.

Som vanligt uppmanar vi alla kunder att agera utifrån fakta och inte styras av känsloargument. Ställ krav på din leverantör att förse dig med relevant och opartisk fakta innan du beslutar dig. ABE Partners kommer att fortsätta presentera domännamnsbranschen som den verkligen är, utan dolda motiv om att försöka förmå kunderna att ha onödigt stora, irrelevanta och kostsamma domännamnsportföljer. Domännamnen är ett verktyg och inte ett självändamål.