Sveriges Kommuner och Landsting

Många beredda att avstå från antibiotika

Nyhet   •   Mar 07, 2012 10:09 CET

En stor majoritet, 80 procent, av befolkningen är beredd att avstå från antibiotika när det är möjligt, även om de riskerar några extra sjukdagar.

Det framgår i den årliga nationella undersökningen Vårdbarometern, som uppmärksammar medborgarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Drygt 40 000 personer i alla landsting och regioner har intervjuats.


– En ökad antibiotikaanvändning ökar bakteriernas motståndskraft. Det är en farlig trend som vi försöker att hålla tillbaka. Det är därför mycket intressant och glädjande att befolkningen ställer sig så positiv till att avstå, och därmed själva bidra i det arbetet, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Majoriteten av befolkningen, 80 procent, anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver. Resultatet skiljer sig över landet. I Halland instämmer 88 procent helt eller delvis i det påståendet, mot 73 procent i Västernorrland.

Förtroendet för vårdcentraler och motsvarande varierar. De som är 80 år och äldre har störst förtroende för vårdcentralerna. De som har dåligt eller mycket dåligt självskattat allmänt hälsotillstånd har lägst förtroende för den delen av vården. Personer med hemmavarande barn har lägre förtroende för vårdcentralerna än de som bor utan barn. 

Andelen som tycker att det är rimliga väntetider till vårdcentraler respektive sjukhus i det egna landstinget har ökat betydligt. För vårdcentralerna instämmer 69 procent i påståendet att väntetiderna är rimliga, jämfört med 62 procent i 2010 års undersökning. Andelen personer som tycker att det är rimliga väntetider till sjukhusen har ökat från 38 procent 2010 till 44 procent. Den förändringen måste analyseras vidare och följas upp nästa år.
 

Fakta:
Vårdbarometern är ett verktyg i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården. I undersökningen telefonintervjuades minst 1 000 personer i varje landsting/region , sammanlagt 41 310 personer. Intervjuerna genomfördes februari-april och september-november 2011.

Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer AB på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
 

 

Ladda ner årsrapporten för 2011 års undersökning (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Läs mer och ta del av samtliga resultatet i Vårdbarometern (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med Vårdbarometern

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt