Sveriges Kommuner och Landsting

Många fast i långvarigt bidragsberoende

Nyhet   •   Nov 16, 2011 12:06 CET

För första gången presenteras Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Förutom stora lokala skillnader i hur länge och till hur många bidragen betalas ut, så visar jämförelsen att cirka 50 000 personer har fått bistånd i tre år eller mer.

– Ekonomiskt bistånd, ska vara ett kortvarigt stöd. Undersökningen ger kommunerna möjligheten att analysera sin verksamhet, att lära av andra och se till att bidraget används som det är tänkt/på bästa sätt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Strukturella skillnader, som arbetslöshet, utbildning och inkomst, är många gånger av stor betydelse för bidragens storlek och hur länge de betalas ut. Skillnaderna kan också vara en effekt av att socialtjänstens arbetssätt kan skilja sig åt mellan olika delar av landet samt hur samverkan med andra myndigheter fungerar.

Resursstarka kommuner och mindre rika kommuner har dock inte per automatik låga eller höga kostnader för det ekonomiska biståndet. Två kommuner som uppvisar låga kostnader utifrån socioekonomiska faktorer är Hässleholm och Strömstad.

– Långvarigt bidragsberoende är destruktivt för individen och kostsamt för samhället. SKL kommer nu att undersöka på vilka sätt det går att påverka kostnaderna, säger Per-Arne Andersson.

– Samhället behöver samordna insatserna från olika myndigheter så att vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa så effektivt som möjligt kan hjälpa individen ur sitt bidragsberoende, säger Per-Arne Andersson.

Fakta:
Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen som är gjord i samarbete med SKL. Resultatet baseras på en bearbetning av den individstatistik som finns sedan länge.

En del av undersökningen redovisar det omfattande långvariga biståndsbehovet, mer än tre år. I genomsnitt har drygt 18 procent av alla bidragsmottagare ett sådant omfattande bidragsberoende. Totalt rör det sig om mer än 50 000 enskilda. Vissa kommuner eller kommundelar redovisar att över 30 procent av samtliga bidragsmottagare är aktuella mer än tre år.

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2011 (öppnas i nytt fönster)


Metodbeskrivning Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Kommunjämförelser på Koladaa (öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med försörjningsstöd

Ladda ner högupplöst bild på Per-Arne Andersson