IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Många fattiga även sedan de slutat få socialbidrag

Nyhet   •   Nov 09, 2011 08:10 CET

De flesta före detta socialbidragstagare får en högre inkomst då de slutar få bidrag, men relativt många är fortsatt fattiga. De flesta som höjer sig över fattigdomsstrecket gör det via arbete, visar en ny IFAU-rapport.

Varje år får ungefär sex procent av alla svenska hushåll socialbidrag. Av dem har en fjärdedel ett större bidragsberoende och får mer än ett halvt prisbas­belopp per år. Ungefär var tredje lämnar socialbidragssystemet varje år, i de flesta fall för att inkomsterna blir för höga för att motta bidraget. Det kan bero på arbete, studier eller förändrad familjesituation.

 Vad händer med inkomsterna?

– Majoriteten har en bättre ekonomisk situation, men ungefär en fjärdedel fortsätter att vara fattiga även efter att de slutat få socialbidrag, säger Anna Persson som skrivit rapporten. Många verkar ha svårt att till fullo kompensera socialbidraget med andra inkomster. Det gäller framförallt unga och de som får sjukpenning.                                                                                                                                                                                                                                                            

Anna Persson har följt dem som varit bidragsberoende och lämnat bidraget år 1991 respektive 1996. Hon studerar varifrån individerna får sin inkomst året efter att de inte längre får socialbidrag. Det är ovanligt att bidragstagarna börjar arbeta heltid direkt, strax under sex procent lämnar för heltidsarbete. Det är vanligare att ha en svag anknytning till arbetsmarknaden, det hade 29 procent av gruppen. Vanligast är dock att individerna saknar stabil inkomst året efter avslutat socialbidrag: 35 procent av gruppen har en instabil försörjning och det är svårt att veta var inkomsten kommer ifrån.

– Kvinnor, unga och personer med utomnordisk bakgrund eller låg utbildning har oftare en svagare position på arbetsmarknaden säger Anna Persson. Kanske försörjs de av familjemedlemmar. De blir oftare bidragsberoende igen efter en period.

Bakgrund

Socialbidrag är den äldre, mer etablerade benämningen på det som numera kallas försörjningsstöd. Rapportförfattaren studerar dem mellan 18 och 64 år som fick bidrag över ett halvt basbelopp och sedan slutat få bidrag. Intro­duktionsbidrag till nyanlända invandrare räknas inte in. Fattigdom definieras som en inkomst under 60 procent av medianinkomsten.

Kontaktuppgifter

Rapport 2011:20 ”Inkomster och fattigdom hos före detta socialbidragstagare” är en sammanfattning av Working Paper 2011:17. Båda är skrivna av Anna Persson, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Om du vill veta mer, kontakta Anna via telefon: 018-471 16 32, 070-294 73 77, eller e-post: anna.persson@nek.uu.se