AlphaCE Coaching & Education

Mångfalden skapar tillväxt i Halland

Nyhet   •   Mar 12, 2015 14:21 CET

Debattartikel i Hallandsposten 12 februari 2015

Sverige har en stark tradition av flyktingmottagande, men det dominerande perspektivet har varit omhändertagande. Det är behjärtansvärt, men det är dags att tala om behovet av arbetskraftsinvandring eftersom mångfald skapar tillväxt som är grunden till en fungerande välfärd.

I morgon fredag hålls den årliga Tillväxtdagen i Halland. På Halmstad Arena träffas företagare, arbetssökande, politiker och tjänstemän under parollen ”Gränslösa möjligheter”. Vi på Alpha Coaching & Education kommer givetvis att vara där.

VI ARBETAR MED arbetsförmedlingen, länsstyrelsen och Region Halland och ett flertal halländska kommuner som leverantör av SFI, arbetsmarknadsutbildning och andra insatser som syftar till att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället. Vi är ett nationellt företag och ser därför de styrkor och tillgångar som Halland har. Vi vill inför tillväxtdagarna lyfta fram några centrala delar:

1. Kommunernas samarbete är en framgångsfaktor. Ett bra exempel är hur kommunerna gått samman och upphandlat Samhällsorientering. Samhällsorientering för nyanlända invandrare är ett komplement till SFI, svenska för invandrare, och syftar till att ge kunskap om samhället. Samhällsinformation ges på modersmålet, vilket gör det svårt för en liten kommun att hantera små språkgrupper.

2. En ”Gnosjö-anda” präglar Halland. Det finns en mentalitet med en svag ”jante”. Detta klimat gäller inte bara företagare. Vi upplever att politiker och tjänstemän i offentliga organ också har en positiv inställning till företagande och tillväxt. Det finns en ton av engagemang och möjlighetsperspektiv.

3. Rätt geografiskt läge. Närheten till storstadsregionerna i Malmö/Köpenhamn och Göteborg är en enorm tillgång. Att regionen dessutom har vacker natur och är ett turistparadis på sommaren skapar förutsättningar för service- och turistsektorn, en bransch som har framtiden för sig.

ETT ANNAT EXEMPEL är den hälsoorientering för nyanlända som vi bedriver tillsammans med länsstyrelsen i Halland och Region Halland. Hälsoorientering är ett program, helt unikt i landet, för nyanlända. Kursen består bland annat av information om sjukvårdssystemet, kost, motion och friskvård. Ofta har de nyanlända stort behov av vård då de flytt krig och tortyr, ibland med posttraumatisk stress som följd. Kursen i hälsoorientering förenklar integreringen och avlastar samhället.

AlphaCE har arbetat länge med arbetsmarknadens utmaningar och möjligheter. Vi ser skillnader mellan regioner. På vissa håll finns en vilja att arbeta proaktivt med tuffa utmaningar som integration, utanförskap och arbetslöshet. Halland är en sådan region. Därför är vi både stolta och glada över att få vara en del i Hallands utveckling. Vi ser fram emot Tillväxtdagen 2015.

Maria Mattsson Mähl, vd, delägare och grundare av AlphaCE

Anna Ericsson, arbetsgivaransvarig vid AlphaCE i Halland