Rotary Sverige

Mänskliga rättigheter i ord och handling

Nyhet   •   Nov 20, 2016 22:57 CET

Anders Kompass (mitten) besvarar frågor från ungdomar

Örebro fredskonferens 2016, som arrangerades i oktober av Rotaryklubbarna i Örebro, satte mänskliga rättigheter i ord och handling i centrum.lyssna till personer med stor egen erfarenhet av arbete för mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt.

Frågan om fred är komplex och mångbottnad. Den omfattar globala frågor men också frågor på lokal nivå som måste uppmärksammas för att destruktiva mönster ska kunna brytas och en hållbar och långsiktig fred ska byggas. Vi måste agera både lokalt och globalt för att skapa en säkrare värld.

Talare på konferensen var Elisabeth Abiri, Lena Ag, Anders Kompass, Dr Denis Mukwege (via länk), Sten Rylander samt Thomas Hammarberg.

Anders Kompass: Årets FN-svensk och känd för sin rakryggade hållning till MR-brott i Centralafrikanska republiken talade över ämnet: ”Att våga stå upp för mänskliga rättigheter”.

Dr Denis Mukwege: Chefsöverläkare vid Panzi-sjukhuset i Bukavu, östra Kongo talade om: ”Mänskliga rättigheter i DR Kongo”. Dr Mukwege har flera år varit nominerad till Nobels fredspris.

En delegation på tre personer från Stadsledningen i staden Kobane i Syrien.

Moderator under dagen var Lasse Åsgård. Fin underhållning levererades av Örebro Kulturskola.

Konferensen genomförs av Rotaryklubbarna i Örebro med stöd av Örebro kommun och Adolf Lindgrens Stiftelse samt fl era andra lokala och nationella aktörer. Konferensen vill uppmärksamma internationella exempel som kan ge inspiration för oss alla.

För med information: Tommy Sandén,  0706 358035

Bifogade filer

PDF-dokument