Magelungen Utveckling AB

Magelungen i Almedalen - Samverkan på riktigt

Nyhet   •   Jul 01, 2016 11:36 CEST

VÄLKOMMEN TILL OSS I ALMEDALEN

När: Tisdag & Onsdag den 5-6 juli

Var: Grafikens Hus, Ryska Gränd 18, Visby

PROGRAM


Tisdag 5/7

 Att fylla organisatoriska mellanrum

9-9.15 Inledning ”Från organisatoriska mellanrum till samskapande sammanhang”

Hur gå från ”Det här är inte vårt ansvar” till en infrastruktur av kunskapsöverföring och en arena för samverkan?
Mia Hübinette, vice vd på Magelungen Utveckling.

9.20-9.40 ”Ledarskap på tvären - hur kan vi överbrygga mellanrum i välfärden?”

Gunnar Westling, ek dr, rådgivare i Fram och programledare för offentliga sektorns management program vid Handelshögskolan i Stockholm executive education.

9.45 - 10.00 "Om relationell koordinering - ett annat sätt att organisera sig"

Erik Andrén, vd Iris Utvecklingscenter

10.00-12.00 Open space: Vad kan vi göra tillsammans för att undvika mellanrum för unga?
När alla - socialtjänst, skola, BUP, föräldrar, barn, ungdomar - gör sitt bästa och det ändå inte räcker till, hur gör vi då?

13-15.00 Teaterföreställningen Ett maskrosbarn - om att vara ung, utsatt och levande av Foajé X (ca 55 min) Avslut med diskussion och mingel.


Onsdag 6/7

Samverkan i en skola för alla

9.00-10.00 Frukostseminarium ”Inkluderande skola”

En nyckel för positiv utveckling är att tillvaron i skolan upplevs som meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Men hur åstadkommer vi det? Vilka resurser finns/behövs för en skola för alla?
Susanne Lindberg Åkerberg, specialpedagog/skolutvecklare på Magelungen Utveckling.

10.00-10.20 "Spelifierat lärande" - Metoden är vanligt förekommande inom företagsvärlden för att sprida engagemang, kan liknande mekanismer användas i skolans undervisning?
Adam Palmquist, SO-lärare och IT-pedagog på Magelungen i Göteborg.

10.20-12.00 Erfarenhetsutbyte/diskussion

– Vad möjliggör insatser/skola som fungerar? Var med och skapa en erfarenhetsbank – vad kan vi tillsammans bidra med? Hur skapa samverkan för att en insats ska fungera?
Var med och skapa en ljusare framtid för våra unga – vad kan vi tillsammans bidra med?
Hur skulle det vara om alla samhällsaktörer tillsammans hjälptes åt?
Fokus på kunden - brukaren/skola/ rektorer/kommun/föräldrar/socialnämnd etc. Nya behandlingsprogram, vilka behov finns?

12.00 Vad kom vi fram till? Presentation av Samverkan på riktigt!