magiskateatern

Magiska Teatern i Vretstorp blir elproducent

Nyhet   •   Maj 14, 2016 15:15 CEST

Magiska Teatern i Vretstorp blir miljövänlig elproducent med solceller på taket och filmemmang, företaget bakom bakom magiska teatern blir mikroproducent av miljövänlig solel. 

Solcellerna kommer från solkraft i viby AB och Engströms bygg har hjälpt till med monteringen. Det är roligt att även i detta fall kunna jobba med lokala aktörer och att dessa två företag tillsammans med glashusen ab som säljer växthus och på så sätt utnyttjar solen på ett annat sätt, under 2016 är sponsorer till magiska teatern. 

Elproduktionen kommer att användas till magiska teaterns elförbrukning, men de dagar solcellerna producerar mer el än verksamhten förbrukar, säljs överskottet till elbolaget som kan sälja den miljövänligt producerade elen vidare till någon annan abbonent, och de dagar verksamheten förbrukar mer el än solcellerna producerar köper man el via elnätet på vanligt sätt.
Kravet för att vara mikroproducent och t.ex. få skattereduktion baserad på elproduktionen är dock att anläggningen inte producerar mer än man själv förbrukar, så anläggningen är dimensionerad utifrån detta. Läs mer om villkoren kring mikroproduktion av miljövänlig solel här.
Än så länge måste man vara momsregistrerad för att kunna sälja överskottselen till ett elhandelsbolag, så det underlättar att det är en redan momsregistrerad enskild firma som äger fastigheten.