Magnus Josephson AB

Magnus Josephson lär beslutsfattare sälja till offentlig sektor 24 september, Infra City, Upplands Väsby

Nyhet   •   Sep 02, 2013 10:38 CEST

Vad behöver en företagsledning förstå för att nå större framgång i försäljningen till offentlig sektor? Magnus Josephson, upphandlingsjurist och expert på försäljning till offentlig sektor, samlar under hösten över 500 vd:ar och försäljningschefer för att lära ut just detta. Det finns ofta en ambitiös plan från ledningens sida men enligt Magnus är det vanligt att planerna inte har förutsättningar att lyckas. Många företag som säljer till offentlig sektor bygger sin affär mer på slumpen än på medvetna val och en långsiktig plan. Slumpstrategin är inte bara kostsam på alla sätt, den är också starkt demotiverande för de anställda, vilket i sin tur gör det svårt att bygga kompetens inom upphandling på företaget. I föredraget visar han vilka förutsättningar som krävs för en framgångsrik affärsplan.
Som rådgivare i affärer med offentlig sektor har Magnus Josephson hjälpt företag gå från en omsättning på  50-60 miljoner till över en miljard på 6-7 år. Andra har höjt andelen vunna anbud från 20% till 75%.
Magnus Josephson utbildar dels i öppna föreläsningar som exempelvis detta i samarbete med Selldorado och dels ute hos företagen och dess ledningsgrupper.
Anmälan sker till Selldorado om du vill deltaga den 24 september på Infra City.

Ur agendan:

·  Fem grundförutsättningar som företaget måste uppfylla för att nå långsiktig framgång.

·  Därför är 9 av 10 säljmöten med offentlig sektor bortkastad tid.

·  Att sälja avancerade konsulttjänster till offentlig sektor – före, under och efter upphandlingen.

·  Varför vinner vissa företags anbud oftare än andra i offentlig upphandling?

Vill ni ha ett föredrag eller utbildning för er ledningsgrupp? Kontakta Magnus Josephson, contact@magnusjosephson.se, för att boka ett möte.