E.ON Sverige AB

Malmö förebild för hållbara städer i BBC-reportage

Nyhet   •   Aug 20, 2013 16:27 CEST

Runtom i världen ser vi samma fenomen med en hög urbaniseringstakt. Staden blir en viktig nyckel till hållbar utveckling. Vilka möjligheter och utmaningar finns?

I sin reportageserie Smart Cities, pekar BBC World News på Malmö som en förebild för hållbara städer. Området Västra Hamnen, med sin 100 procent lokalt förnybara energilösning som E.ON ansvarar för, visas upp som ett exempel som förhoppningsvis kommer att skalas upp i andra städer. E.ONs flerfamiljshus Hållbarheten i Västra Hamnen har ett av Sveriges mest avancerade system för att mäta och styra energianvändning. Varje lägenhet är utrustad med cirka 100 mätpunkter som ger information om till exempel temperatur och elförbrukning. Med en surfplatta styrs hushållets energiåtgång och komfortnivå. Hållbarheten får också illustrera reportagets tes att hållbara lösningar blir framgångsrika bara om de sätter människorna i centrum och följer hur människor vill leva.

Se BBCs reportage "From wasteland to eco-district"

http://www.bbc.com/specialfeatures/horizonsbusiness/episode/smart-cities/?autoplay=true&vid=p019fpqx&tab=1

Samtidigt växer nu Malmös största utbyggnadsområde Hyllie fram, som ska bli den klimatsmartaste stadsdelen. Se filmen Klimatsmarta Hyllie på länken härunder.