Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling rådgiver HEXPOL i samband med nyemission

Nyhet   •   Feb 10, 2011 16:03 CET

HEXPOL genomför en företrädesemission om cirka 550 miljoner kronor för att finansiera delar av förvärvet av Excel Polymers och skapa finansiell flexibilitet för framtida expansions- och förvärvsmöjligheter. Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 7 februari.

HEXPOL är en världsledande koncern inom polymera material med cirka 3 000 anställda i nio länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor under 2010. HEXPOL har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

HEXPOL biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leds av Johnny Andersson och inkluderar bland andra Lisa Fennhagen, Adam Göransson, Richard Edström och Håkan Knutsson.

HEXPOL executes a rights issue raising SEK 550 million

HEXPOL conducts a rights issue raising approximately SEK 550 million to finance part of the acquisition of Excel Polymers and create financial flexibility for future expansion and acquisitions. The rights issue was approved by the Extraordinary General Meeting on 7 February.

HEXPOL is a world-leading polymers group with approximately 3,000 employees in nine countries and sales of approximately SEK 3.8 billion in 2010. The group is headquartered in Malmö, Sweden and the company is listed on NASDAQ OMX Stockholm.

HEXPOL is advised by Mannheimer Swartling on the transaction. The firm’s team is led by Johnny Andersson and includes, among others, Lisa Fennhagen, Adam Göransson, Richard Edström and Håkan Knutsson.