Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling rådgiver Loomis vid tecknande av nytt femårigt lån

Nyhet   •   Feb 10, 2011 16:06 CET

Loomis AB har tecknat en ny femårig lånefacilitet, en så kallad Multi-Currency Revolving Credit Facility om 150 miljoner dollar och 1 miljard kronor. Den nya lånefaciliteten förfaller 2016 och kommer att användas delvis för att återbetala en existerande kredit och delvis för koncernens löpande verksamhet.

Loomis erbjuder ett brett sortiment av lösningar för värdetransporter och kontanthantering för banker, detaljhandeln och andra kommersiella företag genom ett internationellt nätverk av cirka 370 platskontor i 14 europeiska länder och USA. Loomis har drygt 20 000 medarbetare och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Loomis rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionen. Zoran Stambolovski hanterade ärendet, främst assisterad av Susanne Forsberg.

Loomis signs new five year loan facility

Loomis AB has signed a multi-currency revolving credit facility for USD 150 million and SEK 1.0 billion with a consortium of banks. The new facility matures in 2016 and will be used for partial repayment of an existing facility as well as for general corporate purposes.

Loomis offers a wide range of solutions for the distribution, handling and recycling of cash for banks, retailers and other commercial companies via an international network consisting of more than 370 branch offices in 14 European countries and in the US. Loomis has 20 000 employees and a turnover of SEK 12 billion. The Loomis share is listed on NASDAQ OMX Stockholm.

Loomis was advised by Mannheimer Swartling in the transaction. Zoran Stambolovski handled the assignment, primarily assisted by Susanne Forsberg.