ManpowerGroup

ManpowerGroup och arbetsmiljö: Så kan färre fara illa på jobbet

Nyhet   •   Okt 05, 2016 15:21 CEST

Under årets första tre kvartal anmäldes drygt 20 000 arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro i Sverige, enligt Arbetsmiljöverkets preliminära siffror. Det är en tydlig signal om att mycket arbete återstår för att skapa trygga och hälsosamma arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket har nyligen inlett en särskild granskning av arbetsplatser med fokus på bemanningsanställda. ManpowerGroup är Sveriges största företag inom bemanning och rekrytering, och vi välkomnar myndighetens riktade insats.

Samtidigt handlar arbetsmiljöarbete om mycket mer än att förebygga olyckor. Alla har rätt att gå till jobbet utan att må dåligt, uppleva diskriminering eller utsättas för trakasserier. Var tredje anmälan om arbetsskada görs av sociala eller organisatoriska skäl. Bland kvinnor är detta i dag den vanligaste orsaken till anmälan. Samtidigt som enskilda människor far illa kostar sjukfrånvaron samhället mångmiljardbelopp varje år.

Ibland möter vi bilden att det är oklart vem som egentligen har ansvaret för bemanningsanställda. Det är hög tid att göra upp med den föreställningen. Vi har ett glasklart ansvar för våra 12 000 medarbetare, från IT-specialister till lagerarbetare, oavsett var de tillbringar sin arbetsdag. Det ansvaret tar vi bland annat genom aktivt arbetsmiljöarbete, noggranna handlingsplaner och löpande uppföljningar. Våra krav kan sporra arbetsplatser som tar in bemanningspersonal att hitta och åtgärda brister, vilket även gynnar den egna personalen.

Medarbetare hos bemannings- och konsultbolag som ManpowerGroup jobbar varje dag i någon annans arbetsmiljö, som kan se ut på många olika sätt. Därför ställer vi tydliga krav på att den som hyr in personal av oss ska arbeta strukturerat med att förebygga såväl rena olyckor som osunda arbetsmiljöer. Om en anställd hos oss upplever missförhållanden på sin arbetsplats agerar vi omedelbart. Visar det sig vara en skadlig miljö har vi rätt att bryta avtalet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner är viktiga för att säkerställa att arbetsplatser ständigt förbättras. Vi vill att de fullständiga resultaten från tillsynen på arbetsplatser där våra medarbetare finns når även oss på ManpowerGroup, inte bara den som äger själva arbetsplatsen. Ju mer företag, myndigheter och bemanningsaktörer samarbetar för att stärka arbetsmiljöarbetet, desto större möjligheter får vi att se till att färre far illa på jobbet i Sverige.

Lars Forseth

Vd, ManpowerGroup Sverige