SwCG Swedish Consulting Group

Marknaden fortsatt positiv

Nyhet   •   Aug 19, 2015 13:03 CEST

Det är resultatet från SwCG:s marknadsbarometer för våren 2015. En marknadsundersökning som sker två gånger om året där vi ber ett stort antal it-konsultbolag svarat på frågor kring utvecklingen på marknaden, rekrytering och prisnivåer.

Enligt barometern är konsultbolagen fortfarande positiva till utvecklingen på marknaden där över hälften (54 %) anser att den går åt rätt håll, även om det är något lägre än föregående mätning där 63 % såg en positiv trend. 38 % tror att marknaden kommer vara oförändrad och endast 8 % ser negativt på den fortsatta utvecklingen.

En större del av de tillfrågade bolagen (73 %) kommer eventuellt eller mycket troligt att rekrytera under det kommande halvåret, vilket är en minskning med 5 % jämfört med föregående period.

Priserna tror man kommer förbli oförändrade där över 70 % av de tillfrågade bolagen inte tror på någon förändring. 15 % tror att priserna kommer att minska, vilket är ungefär samma siffra som för 6 månader sen. Dock tror färre av bolagen att priserna kommer att stiga då 29 % trodde på en ökning föregående period jämfört med 14 % det kommande halvåret.

Resultatet skulle kunna tolkas som om att konsultbolagen ser mer skeptiskt på framtiden än för 6 månader sedan, vilket är sant, dock så bedömer vi att de främst blivit mer realistiska. För det är en positiv marknad just nu, och även vi på SwCG ser positivt på de kommande 6 månaderna, även om vi inte tror att det kommer innebära några större förändringar. Dock ser vi en trend hos många av våra kunder och på marknaden generellt, om att man börjar ställa andra krav på sina konsultleverantörer än tidigare. Främst att man söker lösningar, vilket vi ser som mycket positivt då vi arbetat för att lyfta fram duktiga bolag med innovativa lösningar. Vi börjar också se trender som tyder på att traditionellt mäkleri och bemanning inom IT börjar ifrågasättas och att man nu kräver mer av dessa bolag. Detta är en utmaning som vi gillar och som vi gärna är med och driver. För marknaden behöver fler starka konsultbolag med tjänster som kan utveckla den svenska marknaden, säger Johan Danielsson, VD på SwCG.