MARKNADSCHEFERNA Norden AB

Marknadsbiblioteket.se - Webbmagasinet en succé redan från starten

Nyhet   •   Sep 25, 2014 10:29 CEST

Precis innan sommaren lanserade Marknadscheferna sitt nya digitala webbmagasin Marknadsbiblioteket.se. En kunskapsplats med artiklar, filmer och annat digitalt material som du har nytta av som marknadsansvarig. Och allt,som vanligt, helt gratis.

EN BREDARE MÅLGRUPP

Nätverket Marknadscheferna har en tydlig målgrupp. Det är personer som är ansvariga för marknadsföringen på sina företag eller organisationer. "Marknadsbiblioteket gör det möjligt att nå en mycket bredare målgrupp eftersom det digitala magasinet inte har några direkta distributionskostnader", säger PeO Axelsson på Marknadscheferna. Så målgruppen för Marknadsbiblioteket blir då alla som har intresse i marknadsfrågor– i sitt arbete eller sina studier. 

EN SUCCÉ REDAN FRÅN STARTEN

Då Marknadscheferna är Sveriges största nätverk för marknadsansvariga med över 3.000 medlemmar sprids Marknadsbiblioteket snabbt till rätt målgrupp. Under hösten fokuseras insatserna på att bredda läsarkretsen bland annat till universitet och Handelshögskolor runtom i Sverige.