Modity Energy Trading AB

Marknadskommentar - elcertifikatmarknaden

Nyhet   •   Nov 16, 2011 14:05 CET

Den 24 november väntas riksdagen rösta om en gemensam elcertifikatmarknad med Norge och mycket tyder på att förslaget går igenom. Om detta är fallet kommer troligen ca 50% av Sveriges överskott 2012 att gå till Norge. För åren 2013-14kan det blir ett totalt underskott i marknaden tills utbyggnaden i Norge tar fart. Den närmaste månaden kommer priset troligen att ligga kvar mellan 160 och 200 SEK.  

Modity släpper varje månad ett marknadsbrev och en mer utförlig prisanalys gällande marknaden för elcertifikat. Den är tillgänglig för våra kunder. För intresse, kontakta oss gärna.