Modity Energy Trading AB

Marknadskommentar v.48

Nyhet   •   Nov 28, 2011 16:58 CET

Det har varit en svag vecka där både spotpriser och terminskontrakten har fallit mot bakgrund av milt och blött väder, något högre kärnkraftsproduktion och mycket vind i söder. Som vi förutspådde i förra veckan har den höjda kärn-kraftsproduktionen ökat överföringskapaciteten mellan elområde Stockholm och Malmö vilket, tillsammans med mycket vind i södra Sverige och Danmark, har lett till att prisområdesskillnaderna har minskat kraftigt. I början av denna vecka ser det ut som om vi kan få fortsatt mycket vind i söder vilket borde hålla prisområdesskillnaderna på en relativt låg nivå. Samtidigt kan fortsatt mycket hög tillrinning i Norge pressa systempriset och därmed hålla kvar en viss skillnad mot södra Sverige och Danmark.

När det gäller terminspriserna har vi positiva signaler från politiskt håll som håller emot något på nedsidan samt att väderprogno-serna är något kallare och torrare framåt slutet på perioden. I övrigt ser vi ingenting som fundamentalt skulle påverka priserna vare sig upp eller ner, däremot visar den tekniska analysen på en viss uppgång med smärre rekyler upp mot 44-45 nivån.