Modity Energy Trading AB

Marknadskommentar v.7

Nyhet   •   Feb 13, 2012 13:55 CET

Den senaste månadsprognosen tyder på åter ostadigare väder och temperaturer runt normalt. Även i Tyskland stiger temperaturerna och det väntas mer vind från mitten av veckan. Detta, tillsammans med att vi har fått tillbaka en del kärnkraft, gör att vi inte ser någon uppsida på terminsmarknaden den närmaste veckan. Skillnaden i pris mellan elom-rådena har varit relativt hög under februari med en enstaka dag på över SEK 200/MWh, detta med mycket kallt väder och låg vindkraft. I genomsnitt har skillnaden mellan systempris och elområde Malmö dock legat på SEK 55/MWh un-der februari vilket fortfarande är lägre än terminskontrakten (cfd). Både spotpriser och prisområdesskillnaderna bör nu minska i takt med mildare väder och mer vindproduktion. Bränslepriserna är fundamentalt svaga även om oljan tillfälligtvis har fått skjuts av Greklands acceptans av sparpaketet och situationen i Iran.