Civil Rights Defenders

Massiva inspektioner av ryska organisationer

Nyhet   •   Okt 05, 2010 11:00 CEST

Mellan den 13 och 16 september genomfördes en serie samordnade inspektioner av cirka 40 icke-statliga organisationer. Aktionen saknar motstycke i omfattning och intensitet i Ryssland. Organisationerna som utsattes för inspektioner arbetar med mänskliga rättigheter samt sociala och ekonomiska frågor. Bland organisationerna som kontrollerades fanns Moscow Helsinki Group och Moscow Memorial Society.

Inspektionerna genomfördes hastigt och på ett olagligt sätt. I vissa fall åtföljdes åklagarens företrädare av polisen. Personalen som öppnade dörren gavs i vissa fall inte tid att informera övrig personal om att en inspektion skulle äga rum. Det fanns ingen rimlig förklaring till den plötsliga inspektionen. Först efter upprepade krav från organisationerna själva så faxades ett brev med grunderna för inspektionen ut. Enligt artikel 22 i den federala lagen, som företrädare för åklagarmyndigheten åberopat till stöd för sina handlingar, kan en inspektion endast utföras om misstanke om lagöverträdelser finns. Men i detta fall fanns inga hänvisningar till några misstankar om att de inspekterade organisationerna överträtt lagen.