Gambro

Med anledning av jordbävningarna i Italien

Nyhet  •  2012-06-07 16:00 CEST

Jordbävningarna i  Emilia-Romagna-regionen i Italien den 20 och 29 maj har skadat delar av Gambros fabrik i Medolla. Lyckligtvis har inga av våra anställda blivit allvarligt skadade.
På grund av de skador som vår fabrik ådragit sig, speciellt efter jordbävningen den 29 maj, kommer vi sannolikt att få leveransproblem av vissa produkter.

De viktigaste prioriteringarna för oss är att se till att alla patienter som förlitar sig på våra livsuppehållande behandlingar ska få den och vi kommer att göra allt i vår makt för att se till våra kunder får tillgång till de produkter som behövs för att de ska kunna behandla sina patienter.

En global styrkommitté bestående av Gambros ledningsgrupp och experter från olika funktioner inom företaget  överser och koordinerar vår globala insats. Vi diskuterar också med olika regulatoriska myndigheter och tillsammans med våra kunder undersöker vi olika möjligheter för att säkerställa produktleveransflödet.

Vi har även implementerat följande åtgärder:

  • Ett antal globala expertgrupper har bildats för att kunna säkerställa produktleveranser till våra kunder.
  • Ett expertteam finns på plats i Italien för att säkerställa en säker och effektiv uppstart av vår produktion.
  • Omfördelning av lager inom Europa för att bättre kunna möta efterfrågan
  • Vi diskuterar med andra tillverkare och leverantörer som också påverkats av jordbävningarna.
  • Vi undersöker ytterligare inköpsmöjligheter från externa leverantörer.
  • Vi  undersöker olika alternativ för att säkerställa att våra kunder har tillgång till de produkter de behöver för att behandla sina patienter .
  • Vi har täta kontakter med våra kunder vad gäller deras lagerhållning och veckokonsumtion för att kunna prioritera leveranser.

För ytterligare frågor kontakta din lokala Gambro representant.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.