Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Med forskning är möjligheterna oändliga

Nyhet   •   Feb 27, 2017 16:06 CET

Sällsynta Dagen är från början ett initiativ av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Internationellt uppmärksammas dagen den sista februari varje år och EURORDIS koordinerar dagen internationellt. Temat för 2017 års Sällsynta Dag är forskning.

Det pågår mycket forskning om sällsynta diagnoser men mer forskning behövs.

Forskning är avgörande för att identifiera tidigare okända sjukdomar samt öka kunskapen och förståelsen för sjukdomarna.

Forskning om sällsynta diagnoser behövs för att personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående ska få svar och lösningar på frågor om sina tillstånd, få behandling, stöd och hjälp.

Forskningen är också viktig då den i förlängningen kan leda till nya behandlingsmöjligheter för personer med mer vanliga sjukdomar.

NFSD uppmärksammar Sällsynta Dagen genom att med bidrag från ett antal forskare presentera några exempel på pågående forskning inom sällsynta diagnoser i Sverige.