PayEx

Med höga krav på kundnöjdhet väljer Sector PayEx

Nyhet   •   Jan 11, 2010 16:18 CET

Sector Alarm, Nordens näst största larmföretag med ca 100 000 privatkunder, och det företag i branschen som växer mest i Norden idag, ser till att effektivisera fakturering, reskontrahantering och inkasso genom att samarbeta med PayEx.

Från och med den 1 mars 2010 kommer Sector Alarms svenska och norska kunder att få sin faktura från PayEx. För Sector Alarm blir detta en effektivisering som innebär ökad kvalitet och mer tid för kärnverksamheten.

Sector Alarm är ett företag med mycket höga krav på kundnöjdhet. Det, tillsammans med fokus på att upprätthålla samma lönsamma tillväxt som företaget har idag, gör att de har höga krav och förväntningar på sina samarbetspartners. 

Sector Alarms CFO Eystein Lund förklarar varför man valt att samarbeta med just PayEx.

- Med sina standardiserade lösningar som enkelt kan anpassas för att passa just oss och våra kunder, hjälper PayEx oss att leva upp till vår strategiska målsättning om fortsatt lönsam tillväxt, säger Lund.

Med en kundstock som är jämnt uppdelad mellan Sverige och Norge samt planer om vidare internationell expansion är Sector Alarm i behov av en samarbetspartner som arbetar över landsgränserna men samtidigt erbjuder lösningar som är anpassade till varje lands lokala regler och krav.

- Det är avgörande för oss att vi har robusta, sömlösa, elektroniska lösningar för kunder, säljare och montörer som är tätt integrerade med Sectors vid var tid valda ERP-lösning och som samtidigt är enkla att använda. Att vi dessutom återfann en del av vår egen entreprenörsanda i PayEx-kulturen gjorde valet av samarbetspartner om möjligt ännu lättare, avslutar Lund.

- Sector Alarms grundvärderingar bygger på trygghet och säkra lösningar. Att de då väljer PayEx som samarbetspartner upplever vi som en bra kvalitetsstämpel på våra tjänster och är något som vi är mycket stolta över, säger John Martinsson, ansvarig säljare på PayEx.

För mer information kontakta:
John Martinsson, Sales Manager Finance Norway
Telefon +47 4888 2510
john.martinsson@payex.com 

Eystein Lund, CFO, Sector Alarm Holding AS
Telefon +47 906 02 127
eystein.lund@sectoralarm.com 

Om PayEx
PayEx är en privatägd koncern inom den finansiella sektorn med huvudkontor på Gotland, Sverige. Koncernen omfattar ett flertal bolag med drygt 600 medarbetare i fyra länder. PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso. PayEx erbjuder även finansiella tjänster som factoring och delbetalning. Läs mer påwww.payex.se 

Om Sector Alarm
Sector Alarms verksamhet startade i Norge 1995 och har fram till idag utvecklat sig till en koncern med över 500 anställda i fyra länder (Sverige, Norge, England och Spanien). Sector Alarm är en totalleverantör av bostadslarm och tillhörande väktartjänster riktat mot privatbostäder. Sector Alarm levererar skräddarsydda lösningar för varje enskild bostad med alarmprodukter mot både inbrott, brand och vattenskador. Läs mer på www.sectoralarm.se