Polarforskningssekretariatet

Medaljer till polarforskare och pris till polarlärare

Nyhet   •   Feb 28, 2011 13:55 CET

IASC Medal 2011

International Arctic Science Committee, IASC, delar årligen ut medalj till en framstående person som har bidragit till förståelsen för Arktis. 2011 års medalj har tilldelats professor Martin Jakobsson vid Stockholms universitet för sitt arbete med batymetriska kartor och data över Arktiska oceanen. Martin har deltagit i flera av Polarforskningssekretariatets expeditioner och bidragit till att göra forskningsdata tillgängligt.

Läs mer om IASC Medal: http://iasc.arcticportal.org/news

Vegamedaljen 2011

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG, har tilldelat Vegamedaljen 2011 till professor Terry Callaghan, professor i arktisk ekologi vid universitetet i Sheffield och tidigare föreståndare vid Abisko naturvetenskapliga station.

Läs mer om Vegamedaljen: http://www.ssag.se

Ingvar Lindqvistprisen 2011

Kungl. Vetenspaksakademien har tilldelat 2011 års Ingvar Lindqvistpriser till fyra lärare, däribland Gunnar Kihlberg, kemilärare vid Haraldsbogymnasiet i Falun. Gunnar utsågs 2005 till Polarforskningssekretariatets lärarstipendiat och deltog i Arktisexpeditionen Beringia 2005 ombord på isbrytaren Oden.

Läs mer om Ingvar Lindqvistprisen: http://kva.se/Priser/Ingvar-Lindqvistprisen

Läs mer om Polarforskningssekretariatets lärarprogram: http://www.polar.se/lararprogram