Sveriges Kommuner och Landsting

Meddelarskydd för privatanställda viktigt

Nyhet   •   Dec 04, 2013 11:15 CET

Privat anställda arbetstagare inom vård, skola och omsorg ska få rätt att förmedla uppgifter till medierna, det vill säga de får ett meddelarskydd. SKL välkomnar utredningsförslaget.

Utredningen Meddelarskydd för privatanställda har lämnat ett lagförslag om att införa meddelarskydd för arbetstagare i friskolor och privata vård- och omsorgsföretag.

– När många olika aktörer bedriver, vård, skola och omsorg är uppföljningen av kvalitet en grundläggande fråga. En viktig pusselbit är att anställda kan förmedla information till media om hur verksamheterna fungerar. SKL välkomnar därför utredningens förslag, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Inom offentlig sektor gäller fortfarande ett starkare skydd för arbetstagarna genom grundlagarnas regler om yttrande- och meddelarfrihet. SKL har i boken Yttrandefrihet och lojalitet, som nyligen utkommit i en tredje upplaga, redovisat vad som gäller för arbetstagare i kommuner, landsting, regioner och i kommunalt ägda bolag.

– Vi vill understryka att det är en grundläggande demokratisk fråga att anställda deltar i debatten och att det är högt i tak i de verksamheter som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Boken om yttrandefrihet och lojalitet är ett sätt för oss att sprida kunskap om regelverket och hur det ska tillämpas, säger Anders Knape.

Ladda ner eller beställ boken: "Yttrandefrihet och lojalitet" från SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

Läs styrelsens yttrande om meddelarskydd för privatanställda

Mer om SKL:s arbete med demokratifrågor

Kontakt

För mer information:
Sophie Thörne, sektionschef
avdelningen för arbetsgivarpolitik
08-452 76 31
070-319 76 31
sophie.thorne@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook