EcoOnline AB

Mekonomen sätter säkerheten högt

Nyhet   •   Jul 04, 2013 13:20 CEST

På Mekonomen Nordens centrallager i Strängnäs har man hård koll på de kemiska produkter som distribueras till butiker runt om i landet. – Vi går igenom säkerhetsdatablad och gör stickprov på märkningar, kommenterar Alf Pettersson, miljö- och kemikaliekoordinator. Upptäcks fel eller tveksamheter påpekas det för leverantören. Följs inte detta upp inom rimlig tid kan det leda till byte av leverantör.

Mekonomen Norden har över 200 butiker och över 1000 verkstäder som är anslutna till kedjan. Ett centrallager i Strängnäs, och två regionlager i Luleå och Helsingfors försörjer butikerna, som i sin tur försörjer verkstäderna. Alf Pettersson arbetar på centrallagret i Strängnäs där han bland annat jobbar med kontroll av kemiska produkter.

Mekonomen har avtal med ECOonline för att säkra elektroniska lösningar för säkerhetsdatabladen.  Hela kedjan har över 2800 säkerhetsdatablad på upp till 5 språk. Ett enda säkerhetsdatablad motsvarar ibland samma grundprodukt i tiotals olika artikelnummer.

– Vi kräver att våra leverantörer skall skicka säkerhetsdatabladen inte bara till oss utan även till ECOonline, säger Alf Pettersson.

Med hjälp av kemikalieregistret ECOonline Archive har Mekonomen samlad information om de kemiska produkter som hanteras på centrallagret. Registret ger även möjlighet att skräddarsy lokal information med egendefinierade fält.

– Det är extremt viktigt att veta exempelvis hur farlig en produkt är, hur den skall transporteras och lagras. Olika brandklasser förvarar vi separerade från varandra i särskilda utrymmen. Sen har vi olika typer av farligt gods med sina specialregler, förklarar Alf Pettersson.

Bengt Ericson är hållbarhetschef och ansvarar bland annat för att Mekonomens butiker och verkstäder skall certifieras enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

– Vi håller kontinuerligt utbildningar som syftar till att både implementera vårt ledningssystem och informera om hur de kemiska produkter som vi levererar skall hanteras avseende säkerhet och miljö.

Majoriteten av verkstäderna ägs inte av Mekonomen utan är knutna till kedjan genom samarbetsavtal, till skillnad från majoriteten av butikerna. 

– Även om vi inte äger verkstäderna så ställer vi ändå krav på inköp gällande kvalitet, miljö och hållbarhet. Vi skapar incitament genom att våra produkter garanterat uppfyller miljökraven och kommer från certifierade leverantörer. Med våra utbildningar vill vi också höja verkstädernas kunskapsnivå. påpekar Bengt Ericson

Säkerhetsdatabladen innehåller information som krävs för en säker hantering av de kemiska produkterna. Men de är många gånger för omfattande och detaljerade – och kan därför vara svåra att ta till sig för stressade verkstadsägare och affärschefer i butikerna.

– Vi försöker bryta ner informationen i hanterbara pusselbitar och diskuterar mer handgripligt hur man hanterar olika produkter och vilka åtgärder som måste vidtas vid olika scenarier, kommenterar Bengt Ericson. För oss på Mekonomen handlar det om att skapa enkelhet.