Plusgymnasiet

Mentorer med eleven i fokus

Nyhet   •   Maj 31, 2016 07:00 CEST

På Plusgymnasiet i Kristianstad har elever alltid nära till personal. Men inför det senaste läsåret stärktes den kontakten ytterligare då fyra mentorer anställdes med ett uppdrag att enbart stödja elever. En av dem är Mattias Wernersson och han trivs med sin roll som han ser har tydliga vinster.

— Elever känner sedda direkt och det uppstår aldrig situationer där de känner att lärare inte har tid. Vi mentorer har tid att avsätta och kan stötta dem på en gång, berättar Mattias.

De fyra mentorerna fungerar som ett extra stöd för alla elever på skolan. Det kan t.ex. handla om att vägleda eleven till kurator eller skolsköterska, men också att vara ett stöd i samtal med lärare och rektor. För Mattias har det första läsåret visat att mentorerna har varit en tillgång.

— Jag är lärare i grunden och har alltid tyckt om den social biten och möta elever. Jag känner att ungdomar i dag behöver den här typen av samtal. Vi hjälper och stöttar dem och kan fånga upp problem innan det går för långt.

Mentorerna håller också i samtliga utvecklingssamtal och för att få eleverna mer involverade får de själva förbereda mötet med lärare och föräldrar. Varje mentor har ansvar för ett programområde. Det gör att lärare i större utsträckning kan fokusera på undervisning.

Ett annat uppdrag för det nya arbetslaget på Plusgymnasiet är att de har läxhjälp fyra dagar i veckan. Mellan måndag och torsdag finns därför möjligheten att få individuellt stöd efter lektionstid.

— Men det kan också vara att de bara känner att de vill komma in och prata. En del kanske känner sig lite ensamma med föräldrar som jobbar sent och då kan det vara skönt att få prata av sig.