Sveriges Centrum för Nollenergihus

Mer än 2000 bostäder är nu byggda som passivhus

Nyhet   •   Okt 25, 2012 08:22 CEST

 I Sverige har mer än 2000 bostäder byggts som passivhus och därtill är ytterligare 1320 bostäder på gång, under projektering eller byggande. Detta visar en marknadsstudie genomförd av Passivhuscentrum i Alingsås.

På den nordiska passivhuskonferensen i Trondheim presenterade John Helmfridsson från Passivhuscentrum i Alingsås resultaten från en färsk marknadsstudie om det svenska passivhusbyggandet. Av de byggda bostäderna är mer än 75% flerbostadshus, medan småhus och radhus står för ca 10% vardera. Antal byggnader är alltså ett väsentligt mindre antal.

Mer än 97 % av dessa passivhus byggs enligt FEBY, de svenska kriterierna för passivhus och som utvecklas och underhålls av Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Det kan också vara intressant att notera att ca tre fjärdedelar av de färdigbyggda passivhusen är uppförda av kommunala bostadsföretag. Ägardirektiv har då varit den vanligaste drivkraften, men det är inte ovanligt att också bolagsledningen själva agerar. Av passivhusbyggandet som nu är på gång är det ett betydligt större inslag av privata bygg- och förvaltningsföretag.

Utöver de passivhus som byggts finns också ett stort antal byggnader med lite mer energiåtgång, som byggts med hjälp av passivhuskonceptet och med tilluft som värmebärare, dvs man har sparat in investeringskostnader på att ta bort radiatorsystemet.

 

För mer information kontakta: John Helmfridsson, Passivhuscentrum 0734155008