Sveriges Kommuner och Landsting

Mer pengar till jämställdhet

Nyhet   •   Dec 16, 2011 14:12 CET

Mer pengar till jämställdhet16 kommuner och landsting som tidigare fått stöd från SKL för att göra verksamheten jämställd får dela på ytterligare 12 miljoner kronor för att ge kvinnor och män likvärdig service.

Genom Program för hållbar jämställdhet har SKL sedan 2008 fördelat statliga medel för att stödja kommunernas och landstingens arbete för att ge invånarna likvärdig service oavsett kön. Våren 2011 beslutade SKL:s styrelse att förlänga stödet till ett antal projekt.

Ett krav för fortsatt finansiering var att utvecklingsarbetet har ett tydligt medborgarperspektiv. Satsningen ska leda till konkreta och varaktiga förändringar i kommunernas och landstingens verksamheter, så de kan ge likvärdig service till kvinnor, män, flickor och pojkar.

Utvecklingsarbeten i 37 kommuner, landsting och regionförbund fick fortsatt stöd. Dessvärre fick SKL avslå flera ansökningar. De flesta av dessa var av så hög kvalitet att de hade kunnat beviljas om det funnits medel.

SKL har nu fått ett extra tillskott från regeringen, vilket innebär att SKL kan ge fortsatt stöd till de här utvecklingsinsatserna.– Det är viktigt att kommuner och landsting får möjlighet att fullfölja jämställdhetsintegreringen. Det är en fråga om rättigheter för kvinnor och män, men vi ser också att jämställdhetsarbetet höjer kvaliteten i verksamheterna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

De som beviljas utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering

För tabell vänligen klicka här.


Mer om SKL:s arbete med jämställdhetsfrågor


Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape