EFL, Executive Foundation Lund

Mercedes-Benz höjer nivån bland cheferna genom samarbete med EFL

Nyhet   •   Okt 11, 2010 10:34 CEST

Att lyfta blicken med Mercedes-Benz

Mercedes-Benz genomför i samarbete med EFL ett omfattande ledarskapsprogram för chefer med certifiering. Primärt är utbildningen riktad mot återförsäljare, men även medarbetare hos general agenten är välkomna. 2008 genomgick den första kullen med femton deltagare programmet. I maj startade grupp nummer två med tjugo stycken deltagande chefer utbildningen. Under det kommande året kommer de att träffas vid sex olika tillfällen.

–Vårt långsiktiga mål med den här satsningen är att höja nivån bland våra chefer. Jag tror på ett starkt management ute hos återförsäljarna och om jag ska våga uttala mig generellt för branschen så tycker jag mig se ett behov av att professionalisera. Att se helheten och att bedöma situationer utifrån olika perspektiv är något vi kan bli bättre på, säger Mikael Olsson, manager för Global Training på Mercedes-Benz och uppdragsgivare för utbildningsprogrammet.

Utbildning på ett år

Programmet som löper över ett år består av tretton dagar och behandlar ämnena; strategi, marknadsföring (med fokus på kundnytta), management med ekonomiska nyckeltal, processhantering, ledarskap samt rekrytering och personalutveckling. Efter genomgången utbildning kan deltagarna bli certifierade.

–Certifieringsdelen sker efter en viss tid. Deltagaren måste ju få en chans att ha åstadkommit förändringar först. Under certifieringen vill vi se bevis på att deltagaren har tillgodogjort sig sina nyvunna kunskaper och han eller hon får då presentera vilka förändringar som har implementerats. Vi testar också deltagaren med olika scenariofrågor, säger Mikael som också är den som utför certifieringen.

Centralt koncept som bas

Baskonceptet för utbildningen kommer från Mercedes-Benz centrala organisation i Stuttgart och Certifieringsprogrammet för chefer är en av fyra utbildningar som ska erbjudas inom Mercedes-Benz världen över. De tre andra programmen är riktade mot tekniker, servicerådgivare och säljare.

–Vi gör nationella anpassningar av baskonceptet vilket i detta fallet är gjort tillsammans med EFL . Certifieringsprogrammen är ett led i en medveten kompetensutveckling samt för att säkerställa rätt kompetens och rekrytering. Av de som redan har genomgått programmet har vi fått mycket positivt feedback. Framförallt ledarskapsmodulen men även modulerna som fokuserat på strategi- och personalutveckling har varit mycket uppskattade, fortsätter Mikael.

Årliga starter till 2015

Mikael och hans kollegor hoppas på att det goda ryktet om programmet ska sprida sig.

–Målet är att genomföra ett program årligen till och med 2015. Vår största utmaning med satsningen är att få återförsäljarna att ta sig tiden till att gå utbildningen. Hos mindre återförsäljare är det VD själv som blir aktuell för programmet hos andra återförsäljare kan det vara försäljningschefen, platschefen eller finanschefen – och alla upplever att det är  tufft att få tiden att räcka till.

text: Helena Nord
bilder: Mercedes-Benz