Pagero AB - your financial supply chain network

Mercedes-Benz Sverige AB & Mercedes-Benz Danmark A/S väljer Pagero

Nyhet   •   Dec 14, 2011 15:49 CET

MERCEDES-BENZ SVERIGE AB och MERCEDES-BENZ DANMARK A/S började med e-fakturering främst för att de ville öka kontrollen över företagens fakturaflöden. Effektivitet, kostnadsnivå, miljö och tajming var andra viktiga faktorer som inverkade på beslutet.

”En viktig anledning till att vi valde Pagero som tjänsteleverantör var att Pageros lösning fungerade med våra redan implementerade rutiner och system”, berättar Martin Rosenquist, Senior Manager Finance på Mercedes Sverige AB. ”Pagero hanterar sitt system utanför vårt och vi har endast fått tillgång till de fördelar som systemet ger. Vår fakturahantering sker centralt via ett Shared Service Center och de har kunnat effektivsera sitt arbete väsentligt. Vi har uppnått vårt mål att öka kontrollen över våra flöden, vilket i sin tur har medfört bättre kontroll över våra kundfordringar. Dessutom har det blivit betydligt enklare att hantera kundkontakter.”

Mercedes använder ett antal tilläggstjänster som på olika sätt hjälper dem att uppnå deras mål, bland annat extern print och e-arkiv. ”Tack vare extern print kan vi skicka alla våra fakturor elektroniskt , oavsett om våra kunder kan ta emot e-fakturor eller inte, säger Martin Rosenquist. ”Pagero ser till att de kunder som önskar ta emot pappersfakturor får det och på så sätt slipper vi all hantering av utgående pappersfakturor. Dessutom hjälper Pagero oss aktivt att få allt fler kunder att börja ta emot e-fakturor från oss. Därmed sänker vi successivt kostnaderna för vår utgående fakturering.

”Vi har också mycket stor nytta av Pageros e-arkiv” fortsätter Martin Rosenquist. ”Hög säkerhet och tillgänglighet är viktigt för Mercedes. Tack vare Pageros e-arkivtjänst vet vi att fakturorna arkiveras säkert och dessutom enkelt kan spåras under hela deras livscykel i enlighet med gällande bokföringslagar.”

”Mitt råd till företag som skall börja med e-fakturering är att vara tydlig med vad målet är med införandet,” avslutar Martin Rosenquist. ”Det gäller att fokusera på den eller de fördelar som just ert företag söker och därefter välja de tjänster och tilläggstjänster som hjälper er att nå ert mål.”