Sprinkle Media

Metallvärden får ny storägare

Nyhet   •   Aug 13, 2019 19:13 CEST

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)

PRESSMEDDELANDE 2019-08-13

Metallvärden beslutar att genomföra företrädesemission

Metallvärdens styrelse har i samband med diskussionerna av ett utvidgat samarbete med ZeeBee Venture APS beslutat att så snart som möjligt att genomföra en företrädesemission. Emissionsbeloppet är fastlagt till maximalt ca 15,2 mkr och teckningspriset till 0,10 kr per aktie. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålles rätt att teckna en ny aktie.

Emissionen kommer även att vara öppen för intressenter som för närvarande inte är aktieägare.

Syftet med emissionen är att snabbt stärka Metallvärdens kassa och därigenom erhålla rörelsekapital för utveckling av nuvarande verksamhet inklusive en återstart av aluminiumsmältverket i Lesjöfors.

Metallvärden emitterar aktierna med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman i juni 2019, vilket ger möjlighet att emittera aktier upp till ett totalt antal av 400 000 000 st.

ZeeBee Venture Aps som är säljare till bolaget MV/X i enlighet med gårdagens pressmeddelande kommer att lämna en teckningsgaranti på 20 % av det belopp som inte tecknas av nuvarande aktieägare och andra nytillkomna aktieägare. ZeeBee kommer dock inte att äga teckningsrätt för de aktier som kommer att emitteras som ersättning för Metallvärdens förvärv av MV/X AB.

ZeeBee kommer via sina dotterbolag att ta ansvar för att genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer att genomföras så snart som möjligt och marknadsföras av Blockstokk på den Europeiska marknaden.

ZeeBee kommer att garantera emissionen till viss del genom en teckningsförbindelse att teckna 20 % av de aktier som inte tecknats av nuvarande eller tillkommande aktieägare.

Separat pressmeddelande med alla detaljer kommer att distribueras inom kort.

Förtydligande av gårdagens pressmeddelande

Bolaget MV/X AB som Metallvärden förvärvar från ZeeBee Venture Aps är ett nystartat bolag vars enda tillgångar har handelssystemet MV/X. Bolaget har för närvarande inga anställda.

Handelssystemet MV/X Programvaran utgör, med kompletterande moduler, ett komplett handelssystem för en råvarubörs med tillhörande investeringsmöjligheter. Systemet kommer att vara relaterat till London Metal Exchange och tillåter köp och sälj i realtid. Betalmotorn i systemet arbetar med FIAT och Cryptovaluta. Det kommer vara möjligt att placera överskott i ett antal olika produkter vilket gör att MV/X hela tiden kommer att kunna erbjuda fortsatta investeringar för sina kunder. Betastart är satt till månadsskiftet September/Oktober 2019.

För Metallvärden innebär affären att bolaget tar ett steg framåt och öppnar upp för kommande expansion i en ny bransch, fintech, Inom bolaget finns idag en stor kompetens som kommer att komma MV/X väl till pass

För undvikande av budplikt för ZeeBee har parterna enats om att i en första omgång emittera 64 285 717 aktier av de totalt 75 000 000 aktier som överenskommits som en första betalning. Resterande aktier kommer att emitteras efter att ovan nämnd företrädesemission har genomförts och registrerats. De nyemitterade aktierna kommer att resultera i en ägarandel för ZeeBee på 29,3 % beräknat på nuvarande antal 155 189 727 utestående aktier.

Styrelsen
För mer information kontakta:
Björn Grufman,
Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60
bjorn.grufman@metallvarden.se