Mforce AB

Mforce har levererat teknik för områdesövervakning till energibranschen

Nyhet   •   Okt 04, 2016 14:43 CEST

För ett år sedan fick Mforce i uppdrag att leverera avancerad värmekamerateknik med videoanalys till sex transformator-/mottagningsstationer som är klassade som prioriterade anläggningar. Detta arbete är nu slutfört med gott resultat.

Leveransen, som var en totalentreprenad, ställde stora krav på Mforce, både gällande genomförande och avancerad teknik.

-Vår erfarenhet av denna typ av teknik och projektmiljö har varit värdefull i detta projekt, berättar Thomas Lindblad, försäljningschef Mforce. Under projektfasen är noggrannhet och högt riskmedvetande avgörande för projektets framgång. Det har varit framgångsrikt att tillsammans med kunden omsorgsfullt planera varje arbetsmoment, för att i slutändan undvika skada på person och egendom. Genom vår leverans bidrar vi på Mforce till utvecklingen av en säker infrastruktur och därmed ett tryggt samhälle.

Högkvalitativa värmekameror (termiska kameror) tillsammans med utrustning för videoanalys kontrollerar att inga obehöriga fordon eller människor tar sig in utan att upptäckas. Transformatorstationer är nödvändiga för ett fungerande samhälle eftersom brister i funktionen kan leda till stora försörjningsproblem och störningar i den allmänna säkerheten och tryggheten. Stationerna kräver stort mått av säkerhet och bevakning eftersom de är känsliga för sabotage, men även stöldbegärliga på grund av de stigande metallpriserna.