Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter har inlett hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen

Nyhet   •   Dec 12, 2011 18:14 CET

Micasa Fastigheter har överlämnat hyresyrkandet för år 2012 till representanter för Hyresgästföreningen.

Samtliga gruppbostäder kommer att hyressättas under 2012 enligt den nya hyresmodellen för gruppbostäder. Då hyresmodellen i sig redan har uppdelade hyror i fyra olika geografiska områden yrkar vi en generell höjning av hyresnivåerna med 4,2% för år 2012 samt att utgående hyresnivå för 2011 för gruppbostäder räknas upp med samma 4,2% i avvaktan på ny hyressättning.

För övriga bostäder yrkar vi i respektive geografiskt läge:
A och B 6,1%
C och D 4,8%
E och F 3,3%
G tom K 2,6%

Ambitionen är att nå en överrenskommelse med Hyresgästföreningen så snart som möjligt.  När förhandlingarna är avslutade meddelas den mellan Micasa Fastigheter och Hyresgästföreningen avtalade hyreshöjningen.

Bakgrund till yrkandet
Hyresyrkandet inför 2012 motiveras av en rad olika faktorer såsom att hyresnivåerna är bruksvärdeanpassade inom respektive geografiskt område, ökade driftskostnader och en allmän kostnadsökning för bolaget.