Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter nyblivna delägare av Byggvarubedömningen

Nyhet   •   Mar 28, 2012 10:00 CEST

Micasa Fastigheter är nyblivna delägare av systemet Byggvarubedömningen, en produktdatabas för miljöprövning av byggvaror. I den sökbara databasen kan fastighetsbolag och byggherrar kontrollera om specifika varor som används är miljögodkända.

I år tar Micasa Fastigheter ett steg framåt i samarbetet med Byggvarubedömningen och går från medlemmar till delägare. Byggvarubedömningen drivs av en sammanslutning av fastighetsägare och byggföretag som tillsammans utvecklar en standard för miljöbedömning av byggvaror. Ambitionen med Byggvarubedömningen är att framtidens hus ska vara byggda med enbart miljögodkända varor, något som Micasa Fastigheter hela tiden strävar efter i ny- eller ombyggnadsprojekt.

– Genom att vara delägare av Byggvarubedömningen ökar Micasa Fastigheters möjligheter att på ett enkelt sätt kontrollera att de produkter som används i bolagets projekt är miljövänliga, säger Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter.

Varorna i Byggvarubedömningen granskas enligt kriterier som utgår från en lista med ämnen och ämnesgrupper som bör undvikas. Produkterna får sedan en bedömning där de antingen rekommenderas, accepteras eller bör undvikas. Tillsammans med övriga medlemmar har Micasa Fastigheter i och med delägarskapet möjlighet att dels nyttja men också att utveckla systemet och bedömningskriterierna.

– Att arbeta med Byggvarubedömningen är en viktig del i bolagets arbete för ett miljövänligt och hållbart byggande, avslutar Anders Nordstrand.

För mer information kontakta Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter, 08-508 360 10.

På bilden syns ombyggnaden av terassen på fastigheten Väderkvarnen som genomfördes 2009.