Middagsfrid

Middagsfrid och Solvatten på NK Glas, Porslin och Kök

Nyhet   •   Feb 18, 2011 14:45 CET

Igår startade NK Glas, Porslin och Kök sitt hjärteprojekt :117. I Sammarbete med Solvatten säljs en glasflaska som är unikt framtagen för Kenya-projekten. Självklart var Middagsfrid på plats då klimat och miljö är två stora hjärtefrågor. 

I februari har Middagsfrid donerat 420.000kr till den svenska uppfinningen Solvatten som genom sin innovation hjälper familjer i Afrika att rena sitt vatten med hjälp av solenergi. Trots sin relativt lilla storlek så har Middagsfrid gjort den hittills största satsningen i Solvatten. Detta är ett sätt för Middagsfrid att visa på att vem som helst, stor som liten, kan dra sitt stå till stacken. Framförallt vill Middagsfrid visa vägen för de större aktörerna. Idag används Solvatten i flera delar av världen; Haiti, Kenya, Uganda, Tanzania, Pakistan, Timor och Nepal men för att nå fler så behövs hjälp. Solvattens implementerande NGO i Kenya heter Vi-skogen och har stor räckvidd då de har varit  länge i området. I Solvattenprojektet jobbar Middagsfrid tillsammans med Tricorona.

Varför Solvatten?

Solvatten är, till skillnad ifrån utsläppsrättigheter, inte en ”valuta” utan är ett renodlat klimatprojekt som är beroende av samarbetspartners.

Victor Theander, ägare och grundare av Middagsfrid säger:

”Vi behöver inte klimatkompensera. Detta gör vi helt på grund ideologiska grundvalar och därför vill vi göra det som känns bra. Här var Solvatten det mest intressanta.”

Det finns många starka aspekter

Den största är förstås klimatkompensationsaspekten. Ett vanligt sätt att rena vattnet är genom kokning och till det behövs det ved. Detta medför att mängder av regnskog huggs ned vilket leder till stor miljöförstöring och negativ klimatpåverkan. Det andra aspekten är hälsoaspekten då ’Solvattnet’, efter3-5 några timmar i solen, är fritt ifrån bakterier som idag orsakar diarrésjukdomarna dysenteri och kolera. Till följd gör Solvattens uppfinning att färre familjer dör av ohälsa och sjukdomar orsakat av brist på rent vatten. Den tredje aspekten är jämställdhetsaspekten.  Idag är det kvinnans roll att ombesörja allt som har med matlagning att göra och därmed att hämta och rent vatten. Något som hon ofta gör tillsammans med barnen och tar ca 3 timmar – varje dag! Den fjärde är både en ekonomisk och en hjälp-till-självhjälps-aspekt. De familjer som har Solvatten slipper lägga dyra pengar, ibland sina enda, på att köpa vedbränsle till kokning av vatten. Istället kan familjen köpa en symaskin och starta en verksamhet med hjälp av mikrolån.

I slutändan så handlar det mycket om frihet.  Frihet att förbättra sitt liv, att bli fri ifrån ohälsa, friare liv för kvinnor, friare ekonomi etc. Allt detta på grund av en friare tillgång till rent vatten! För det är ju så att – allt börjar med vatten!