Sveriges Kommuner och Landsting

Miljardsatsning på rehabilitering och förbättrade sjukskrivningar

Nyhet   •   Dec 13, 2013 12:51 CET

Regeringen har idag kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en fortsättning på arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen samt utöka möjligheten till rehabilitering för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta återgång till arbete. Överenskommelsen rymmer även fördjupade medicinska utredningar och fortsatt pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar (AFU).

Regeringen och SKL satsar 1 miljard årligen – den så kallade sjukskrivningsmiljarden – under perioden 2014-2015 på sjukskrivningsprocessen för att skapa en effektiv och kvalitetssäker sådan. Syftet är att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan och bidra till en stabil sjukfrånvaroutveckling. Ett nytt villkor i överenskommelsen är en satsning om 100 mkr årligen på psykisk ohälsa.

– De psykiska diagnoserna ökar som andel av den totala sjukfrånvaron. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa tenderar ofta att bli långa vilket är oroväckande. Därför måste vi lägga alla krafter på att förebygga psykisk ohälsa och se till att människor inte fastnar i långa sjukskrivningskedjor, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Sedan 2008 har staten genom överenskommelser med SKL utvecklat rehabiliteringsgarantin. Huvudsyftet är att de diagnosgrupper som står för merparten av korta och långa sjukskrivningar ska erbjudas utökad möjlighet till medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukfrånvaro eller för att underlätta återgång i arbete. Satsningen under 2014 uppgår till 750 mkr, varav 25 mkr avsätts till forskning och utveckling.

– Det är ett angeläget arbete att stödja personer som hamnat utanför arbetslivet. Det är viktigt både för den enskilda individens livskvalite och för samhället i stort. Vi och våra medlemmar fortsätter därför tillsammans med regeringen ansträngningarna på detta område, säger Sveriges Kommuner och Landsting ordförande Anders Knape.

Regeringen och SKL har även kommit överens om att fortsätta genomföra fördjupade medicinska utredningar. I samband med denna överenskommelse satsas 400 mkr under 2014 och 2015 för ersättning till landsting som levererar fördjupade medicinska utredningar till Försäkringskassan. Utredningarna används som underlag för Försäkringskassans beslut om sjukpenningärenden.

Regeringen och SKL är också överens om att förlänga överenskommelsen om pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar (AFU) för 2013 till att gälla även under 2014. AFU är ett bedömningsverktyg för arbetsförmåga, och totalt avsätts 50 mkr för den fortsatta pilotverksamheten under 2014.

Läs hela överenskommelsen (pdf-dkoument, nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med sjukskrivningar och rehabiliteringsgarantin

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

För mer information:
Erik Magni, pressekreterare
hos Ulf Kristersson
08-4052334
070-3845605

SKL:s pressjour:
08-452 7101

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook