Eskilstuna kommun

Miljö- och räddningstjänstnämndens presskonferens direkt efter nämnd 27 mars

Nyhet   •   Mar 26, 2015 11:55 CET

Nämnden kommer bland annat att behandla frågan om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten för nio st fastighetsägare i Södra Tandla området. Dessa nio avlopp uppfyller inte dagens krav på rening fastighetsägarna skulle ha varit klara med sina avlopp årsskiftet 2012/2013.

Miljökontoret har sedan 2009 drivit saneringsprojektet ”Vatten så klart!” områdesvis med i första hand information om att vi nu kräver moderna avloppsanläggningar.

Om fastighetsägarna vill fortsätta att använda vatten- och avloppsinstallationerna måste en ny godkänd avloppsanläggning ordnas innan 30 september 2015. 

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten bidrar bland annat till problem med övergödning, dålig badvattenkvalitet och förorening av dricksvatten. Dessa fastigheter ligger även nära kommunens huvudvattentäkt i Hyndevad.

Tid: 27 mars 2015 klockan ca 11:45

Plats: Brandstationen, Sundbyvägen 2

Närvarande: Geerth Gustavsson nämndordförande, Ulf Lindstrand förvaltningschef och Lars Lagebo räddningschef

Sakkunnig i avloppsfrågor: Helena Segervall 070-568 89 06 och Maria Lindberg 073-950 64 85