Inrego AB

Miljödiplom för återanvändning av IT

Nyhet   •   Feb 09, 2017 14:31 CET

Nu skickar vi ut miljödiplomen för 2016 till våra kunder som genom att återanvända datorer och mobiler har minskat sitt klimatavtryck och bidragit till ett mer hållbart samhälle.

Förra året kunde vi tillsammans med våra kunder se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 11 200 lägenheter i ett år, driva 268 800 kylskåp eller köra 404 varv runt jorden med bil.

Tillverkning av IT-utrustning är mycket resurskrävande. Det går åt 1,8 ton råvaror, kemikalier och energi för att producera en enda dator och många av de råvaror och metaller som används är på väg att helt ta slut. Merparten av råvarorna i en dator kan heller inte återvinnas med dagens teknik.

- Den faktor som minskar miljöbelastningen från datorer allra mest är att produkterna används längre. Det handlar om att köpa IT-produkter i andra hand och att se till att de produkter man inte längre behöver går vidare till exempelvis ett återanvändningsföretag. Vi märker att fler företag och myndigheter inser fördelarna med återanvändning och återanvända produkter och det är glädjande, säger Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego.