SIS, Swedish Standards Institute

Miljöledningsstandarden ISO 14001 revideras med fokus på konkreta miljöförbättringar

Nyhet   •   Sep 28, 2010 09:33 CEST

Standarden för miljöledningssystem, ISO 14001, kommer att genomgå en omfattande revidering under de närmaste åren.

– ISO har identifierat elva olika utmaningar som ska vara vägledande i revideringsarbetet och förbättringen av ISO 14001, berättar Anneli Rafiq, projektledare på SIS.

Framtidens miljöledningssystem bör enligt ISO bland annat ha ökad fokus på faktiska miljöförbättringar. Det ska bli enklare att integrera miljöarbetet med hållbarhet och samhällsansvar. Dessutom ska miljöarbetet bättre kopplas till den strategiska företagsledningen.

Andra utvecklingsområden för nya ISO 14001 är förbättrad extern information, samt bättre involvering av intressenter.

– Det här är de områden och utmaningar som revideringsarbetet kommer att utgå ifrån. De kommer få stor inverkan på innehållet i den nya ISO 14001. Som organisation kan det därför vara klokt att redan nu titta på hur dessa aspekter hanteras i det egna nuvarande miljöledningssystemet, säger Anneli Rafiq.

Den nya standarden kommer naturligtvis också att följa den nya strukturen som snart gäller för alla ledningssystemsstandarder med gemensamma rubriker och texter.

– Sverige deltar redan aktivt i det internationella arbetet som nu har börjat, och vi har stora möjligheter att påverka inriktningen på arbetet, säger Anneli Rafiq. Vi välkomnar därför fler nya organisationer som vill vara med och påverka den nya versionen av ISO 14001.

Vill du delta eller få mer information, kontakta Anneli Rafiq, SIS projektledare, anneli.rafiq@sis.se, 08-555 520 52.