Inrego AB

Miljöministern på besök hos Inrego

Nyhet   •   Jul 06, 2016 14:45 CEST

Miljöminister Karolina Skog besökte Inregos monter i utställningen om cirkulär ekonomi i Almedalen under onsdagen. För att få fart på återanvändningen av IT i samhället behövs en rad styrmedel och incitament som Inrego summerat i ett öppet brev till miljöministern. Brevet, som Karolina Skog läste på plats, återges nedan.

Utställningen om cirkulär ekonomi i Almedalen anordnades av industriorganisationerna Teknikföretagen, IKEM, Jernkontoret, TEKO och Skogsindustrierna och syftet var att lyfta fram goda exempel på cirkulära verksamheter. Förutom Inrego medverkade ett 50-tal företag och forskningsprojekt, däribland NCC, Stora Enso, Volvo och Electrolux.


Öppet brev till Sveriges miljöminister.

Visby den 6 juli 2016

Bästa Karolina Skog!

Vi behöver din hjälp för att göra Sverige världsledande inom återanvändning av IT.

Nuförtiden används IT-produkter alltför kort tid. Varje år slängs ungefär 2,3 miljoner datorer, skärmar och mobiler bara i Sverige, trots att merparten hade kunnat återanvändas och trots att produkterna behövs i samhället. Det är inte hållbart i längden.

Att förlänga livslängden på produkter och att återanvända mer är som du vet en grundpelare i cirkulär ekonomi. Vi har arbetat med IT-återanvändning i över 20 år och ser dagligen vilken miljömässig, ekonomisk och social nytta som det ger. Men det verkar ändå inte sjunka in, varken i näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Så vad kan du göra? Det behövs mer information om nyttan med återanvändning men också incitament som driver på. T ex lägre kostnader för arbete så att det blir lönsamt att reparera mer.Våra myndigheter borde även föregå med gott exempel och konsumera på ett smartare och mer hållbart sätt. Kanske kan du be Gustav Fridolin att lägga in återanvändning på skolschemat också?

Med vänliga hälsningar

Jonas Karlsson, VD för Inrego