Miljöpartiet de gröna i Svedala

Miljöpariet lämnar i motion till kommunfullmäktige i Svedala

Nyhet   •   Okt 11, 2016 22:01 CEST

Delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala

I april 2013 slopades gågatan i Svedala efter att ha funnits sedan 1997. Huvudsyftet med förändringen var att stödja handeln med en bättre biltillgänglighet. Miljöpartiet anser att biltillgängligheten var god även med gågatan, eftersom många parkeringsplatser ligger i direkt närhet till handelsgatan. Vi anser att biltillgängligheten inte är ett avgörande skäl till att välja eller välja bort inköp i Svedala centrum.

Den tillåtna biltrafiken på Storgatan har snarare lett till en betydande andel genomfartstrafik, samt en sämre trivsel och trygghet för gående. Förutsättningarna för uteserveringar har klart försämrats. Gatan är byggd i en nivå, utan tydliga trottoarer, och är därmed i första hand anpassad till att vara en gågata. Befintlig reglering såsom gåfartsgata är helt misslyckad eftersom bilhastigheterna är för höga. Gående vågar knappt utnyttja ”körbanan”, medan ”trottoaren” inte är utformad för att vara riktig trottoar.

Ett livligt och hållbart centrum

Miljöpartiet vill att Storgatan åter ska bli trygg och trivsam, för att uppnå en livlig handelsgata, med människor, inte bilar. Vi vill i första hand styra bort genomfartstrafiken som inte gör någon nytta för gatan och dess handel. Därtill vill vi värna om en bättre vistelsemiljö på den delsträcka som uteserveringarna finns etablerade. Vi anser vidare att behovet av en gågata är som störst på sommarhalvåret.

Jag yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska nämnden och dess förvaltning uppdraget att införa gågata på Storgatan mellan Bankgatan och Nygatan under perioden 1/4-30/9 2017. Förvaltningen ska även under och efter perioden följa upp effekterna och återrapportera till nämnden och fullmäktige i november 2017.

För Miljöpartiet de gröna i Svedala

Lars Lundgren