Miljöpartiet de gröna i Svedala

Miljöpartiet de gröna i Svedala motionerar

Nyhet   •   Okt 19, 2016 00:03 CEST

Motion till kommunfullmäktige i Svedala

Tillgängliggöra rekreationsområden

Svedala har ett vackert landskap med många sjöar och vattendrag. För att uppleva flera av dessa idag krävs att man måste ta sig igenom ganska svår terräng. Det finns möjlighet att tillgängliggöra dessa områden så att fler människor kan komma ut och ta del av dessa områden för rekreation och motion.

Dessa tillgängliga slingor skulle kunna kombineras med rastplats, utegym, grillplats, naturlekplats etc. för att öka attraktionskraften. För att synliggöra slingorna kan informationsmaterial tas fram och skyltning sättas upp.

Många av dessa slingor kanske redan finns idag, så mycket av arbetet är att sammanställa dessa. Viktigt är också att varsamt skapa dessa platser så inte naturen utnyttjas. Utegym kan t.ex. skapas med återvunnet material och stigar kan ta omvägar.

Motionsslingor kan med fördel utgå från centrumområden och på så sätt minska bilberoendet och öka enkelheten att komma ut och motionera. Med en allt mer stillasittande befolkning kan det behövas inspiration och enkelhet för att ta de första stegen ut och röra på sig.

Vi har tagit fram ett antal exempel på slingor som kan skapas.

Segeå-Aggarp. Kombineras med ett utegym vid Aggarpsvallen. Infoskyltar om ån sätts upp för att guida besökaren till de naturupplevelser som ån kan erbjuda. På detta sätt blir rekreationsområde Segeå ett attraktivt område som bidrar till att Svedalaborna värnar och är rädda om ån och dess ekologiska värden.

Roslätt-Bjeret, Sjödiken-Norrskog, Svedala-Torup, Yddingesjön, Fjällfotasjön och Börringesjön.

För att få slingorna mer attraktiva kan vissa partier beläggas med en enkel stig bredvid eventuell bilväg och vissa ljussättas.

Det kan finnas möjlighet att söka pengar till projektet via t.ex. Leader.

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att ge relevant nämnd och dess förvaltning uppdraget att:

1.Ta fram platser där rekreations- och motionsslingor kan upprättas och tillgängliggör dessa.

2.Ta fram informationsmaterial. Lägg till intressant information som kan tänkas finnas i slingan.

3.Planera för upprättande av utegym, naturlekplatser, grillplatser etc. utmed slingorna.

För Miljöpartiet de gröna i Svedala

Lars Lundgren