Psoriasisförbundet

Miljoner till psoriasisforskning

Nyhet   •   Aug 31, 2015 11:47 CEST

Professor Chris Andersson, universitetssjukhuset Linköping, under fondmöte i Stockholm, augusti 2015.

Fonderna Stiftelsen Psoriasisfonden och Stiftelsen Gösta A. Karlssons 60-årsfond stödjer vetenskapliga projekt som vill öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, sjukas levnadsvillkor och bättre behandlingsmetoder. Genom fonderna tillför Psoriasisförbundet medel till forskning samtidigt som man sprider information om forskning och forskningsresultat. Psoriasisförbundet har genom sina fonder gett över 20 miljoner kronor till svensk forskning under 2000-talet och genom det också skapat ett nära samarbete med universitetssjukhusens främsta dermatologer och reumatologer.

- Det känns oerhört viktigt att stödja forskningen till en så pass stor patientgrupp. I år har vi haft många fina ansökningar med hög kvalité, vilket glädjer, säger Åke Svensson, verksamhetschef på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus.

Psoriasisfonden grundades 1973 och Stiftelsen Gösta A. Karlssons 60-årsfond grundades 1983. Båda genom penninggåvor från enskilda personer, föreningar och företag.

- Det känns angeläget att få delta då Psoriasisförbundet beviljar forskningsmedel till så pass viktig forskning, säger professor Chris Anderson.

- Jag har suttit med några år nu och det är verkligen fascinerande att följa utvecklingen av både forskning i sig och enskilda forskare, berättar läraren Erika Jeppsson, förbundsstyrelseledamot i Psoriasisförbundet.

Psoriasisförbundets styrelse beviljar medel ur Gösta A. Karlssons fond och för 2015 har man beslutat att skänka pengar till följande personer och projekt:

250 000 kr, ”Hur bidrar genetiska och molekylära skillnader till kliniska variation av psoriasissjukdom” Ståhle, Mona, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

50 000 kr, “ Development of a mouse model of localized disease memory in psoriasis skin” Khmaladze, Ia, Karolinska institutet, Stockholm

50 000 kr, “The role of nerve cells and glutamate in chronic itch” Malin Lagerström, Uppsala universitet, Uppsala

150 000 kr, ”Psoriasis, Alkohol och neurotransmittorer”, Klas Norlind, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

I Psoriasisfondens fall beslutar Tina Norgren, Marie Darin, Erika Jeppsson och Thomas Holmqvist från Psoriasisförbundet tillsammans med professor Chris Andersson, universitetssjukhuset Linköping, överläkare Ulla Lindqvist, akademiska sjukhuset Uppsala, docent Åke Svensson, universitetssjukhuset MAS, Malmö, professor Lars Iversen, Århus universitetssjukhus, Danmark samt den utomstående bedömaren; Björn Guðbjörnsson, Landspitali - University Hospital, Island, om beviljade medel:

100 000 kr, ”Svenska Psoriasisartritregistret. Kliniska och patofysiologiska studer vid psoriasisartrit”, Alenius, Gerd-Marie, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

250 000 kr, ”T-cell driven disease memories in the skin cause recurrent psoriasis”, Eidsmo, Liv, Karolinska institutet, Solna

400 000 kr, ”Psoriasis: The dermal lesion and genetic predisposition”, Enerbäck, Charlotta, Hälsouniversitetet, Linköping

400 000 kr, ”Psoriasis – hur bidrar genetisk och molekylär variation till klinisk heterogenitet?”, Ståhle, Mona, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

100 000 kr, ”Fortsättningsstudie; Undersökning av komorbiditet, särkilt kardiovaskulär, vid Psoraisisartrit”, Alenius, Gerd-Marie, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

150 000 kr, ”Modulation of MicroRNA-146A in Psoriasis. MicroRNAs: potential biomarkers and therapeutic targets”, Sonkoly, Enikö, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

100 000 kr, “Mast cells - therapeutic targets in psoriasis. Induktion av apotos i mastceller: Ny princip för psoriasisbehandling?”, Ola Rollman, akademiska sjukhuset, Uppsala

Under den sista helgen i augusti hölls förutom fondmöten även ett förbundsstyrelsemöte (FS). FS diskuterade bland annat vilka aktiviteter som skulle kunna anordnas under internationella psoriasisdagen den 29 oktober, en workshop med bland andra läkare under hösten, hearing med Socialstyrelsen på temat nationella riktlinjer för psoriasisvård, samt kurs för psoriasissjuka och verksamhetsplanering för 2016. FS lyfte särskilt fram vikten av en god medlemsutveckling med fler och nöjda medlemmar samt det vårdpolitiska programmet som nu tar form och kommer att bli normgivande för förbundets intressepolitiska arbete.

Text & foto: Per Hånell